Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Φτιάχνοντας τον Νέο Εαυτό σας

http://www.2012.com.au/DNA_upgrades.html


Καλημέρα. Σας μιλάει ο οδηγός σας Σάνταρα
Μέχρι τώρα το ταξίδι προς την διαρκώς διευρυνόμενη συνείδησή σας έχει εξερευνήσει τους λόγους, για τους οποίους στέκεστε σ´ αυτό το σημαντικό σημείο στην πραγματικότητά σας. Πλησιάζουμε τώρα το μέρος αυτής της διαδρομής, που εγώ απολαμβάνω περισσότερο. Σαν εξωβιολόγος, έχω σπουδάσει τις πολλές εκδοχές που παίρνουν μέρος στον μετασχηματισμό του σημερινού σώματός σας σε ένα σώμα πλήρους συνείδησης, ή σε ένα «Νέο Εαυτό» σας.
Η γέννηση αυτού του Νέου Εαυτού περιλαμβάνει μια διαδικασία, η οποία επί του παρόντος διενεργεί την συσσωμάτωση του πνευματικού (πλήρους) εαυτού σας με τον φυσικό εαυτό σας. Συμβαίνει τώρα μια μοναδική αλλαγή στο RNA/DNA του φυσικού σώματός σας και στα σημερινά ενεργειακά κέντρα του (τα chakras).  Αυτές οι σημαντικές τροποποιήσεις θα σας επιτρέψουν να μεταμορφώσετε τους εαυτούς σας από τη σημερινή κατάσταση της περιορισμένης συνείδησης σε μια κατάσταση πλήρους συνείδησης. Σ´ αυτό το σημείο μπορεί να εκφράσετε το εύλογο ερώτημα: Τι είναι η πλήρης συνείδηση;
Η πλήρης συνείδηση είναι μια υπέροχη κατάσταση, στην οποία το φυσικό και το πνευματικό βρίσκονται σε τέλεια συγχώνευση. Επιπλέον, με το έμφυτο χάρισμα να βλέπετε ζωντανά τον κόσμο του Πνεύματος, θα έχετε την ικανότητα να συνδιαλέγεσθε ελεύθερα με τα απομακρυσμένα αγαπημένα σας πρόσωπα, καθώς και με την Πνευματική Ιεραρχία.  Με λίγα λόγια, οι επί του παρόντος λανθάνουσες Χριστικές ικανότητές σας θα έλθουν σε πλήρη εκδήλωση.
Ένα από τα πρώτα βήματα σ´ αυτή την πολύπλοκη διεργασία είναι για την τοπική  Πνευματική Ιεραρχία σας να ανυψώσει τις συχνότητες του νοητικού, του συναισθηματικού και του φυσικού σώματός σας. Αυτή η διαδικασία αυξάνει την πνευματική σας αφύπνιση και είναι ένας από τους λόγους πίσω από την πρωτοφανή έκρηξη στις πωλήσεις της λογοτεχνίας του μεταφυσικού και της προαγωγής του εαυτού, αλλά και των σχετικών κασετών ήχου και βίντεο. Παρομοίως, βρίσκεται σε εξέλιξη μια τεράστια παγκόσμια κίνηση, μεταμορφώνοντας τα πολλά πεδία της θεραπευτικής και της ιατρικής. Έτσι, μπαίνει ένα γερό θεμέλιο για την εισαγωγή ενός νέου μοντέλου σ´ αυτήν την παρούσα πραγματικότητα.
Αγαπητές Καρδιές, μάθετε ότι αυτό το σκάφος είναι εφοδιασμένο με τη θαυμαστή δυνατότητα να συρρικνώνεται σε ένα μέγεθος, από το οποίο μπορούμε να εξερευνούμε πολύ λεπτομερώς το εσωτερικό και το εξωτερικό του μεταμορφούμενου σώματός σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βλέπουμε τα μεταβαλόμενα αφανή πεδία σας (τα πεδία του ενεργειακού σώματός σας).  Πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι, θα ήθελα να προσθέσω δυο λόγια σχετικά με την εξελικτική φύση της μεταμορφωτικής διεργασίας σας.
Με αυτά τα προκαταρκτικά βήματα σε εξέλιξη, η Πνευματική Ιεραρχία και εμείς, στη Γαλαξιακή Ομοσπονδία, εκτελούμε μια άλλη ομάδα επεμβάσεων θεμελιώδους σημασίας. Αυτές οι διαδικασίες αρχίζουν με την κάθαρση μεγάλου μέρους της τοξικότητας (αρνητικές συναισθηματικές ενέργειες και εμπειρίες), που ασυναίσθητα έχετε συσσωρεύσει από την παιδική σας ηλικία. Στη διάρκεια των λίγων τελευταίων ετών, η τοπική σας Πνευματική Ιεραρχία σας έχει εισαγάγει σε μια εκτεταμένη σειρά προοδευτικών καθάρσεων, οι οποίες προετοιμάζουν το φυσικό, το νοητικό και το συναισθηματικό σώμα σας για την επερχόμενη συνειδησιακή σας μεταμόρφωση.
Δεύτερον, μια άλλη σειρά παρεμφερών διαδικασιών επανακαθορίζει τα κυκλώματα του εγκεφάλου σας και ανασκευάζει το νευρικό σας σύστημα. Αυτές οι διεργασίες θέτουν σε κίνηση μέσα σας μια σειρά νέων αισθημάτων ή απομνημονευμένων εικόνων. Συχνά αυτές εκδηλώνονται σαν μια αίσθηση απώλειας μνήμης ή ένα αίσθημα γενικής σύγχυσης σχετικά με το τι συμβαίνει γύρω σας. Σας ζητάμε, αγαπητές Καρδιές, να έχετε πίστη και να προχωράτε μπροστά στην εσωτερική σας επεξεργασία.
Έχετε κατά νου, ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση σχεδιασμένη να επιφέρει τη συγχώνευση του πνευματικού και του φυσικού σώματός σας. Αυτή η σημαντική διαδικασία λεπταίνει την πυκνότητα του σώματός σας. Όλο και περισσότερο, η πνευματική ουσία σας ενσωματώνεται στο φυσικό σας σώμα, προκαλώντας συχνές ενοχλήσεις, διάφορους πόνους, ξαφνικούς πυρετούς, βρογχίτιδες, συμπτώματα γρίπης και έντονους πονοκεφάλους.  Επιπροσθέτως, βιώνετε περιόδους σοβαρής εξουθένωσης, ξαφνικές ασθένειες χωρίς προφανή αιτία και προβλήματα της όρασης ή και της ακοής σας.
Ένας πρωτεύων λόγος γι´ αυτές τις δυσκολίες είναι η ενσωμάτωση του πολλαπλών στρωματώσεων ενεργειακού σώματός σας στον ίδιο τον πυρήνα του φυσικού σώματός σας. Το ενεργειακό σώμα σας αποτελείται από δεκατέσσερα στρώματα διαφόρων αφανών σωμάτων, τα οποία εκτείνονται από τα αιθερικά σώματα, που αντιστοιχούν στα διάφορα ενεργειακά συστήματα του σώματός σας, ως τα σώματα συνειδητής ζωικής ενέργειας και ενέργειας ζωικής πληροφόρησης, τα οποία συνδέονται απ´ ευθείας στην αργυρή και στη χρυσή χορδή σας. Αυτά τα πολλά συστήματα είναι ολιστικά και απαιτούν συγκεκριμένα πρότυπα συντονισμού προκειμένου να έχουν την κατάλληλη συνάφεια. Για να επιτευχθεί αυτό, συνδέουμε αυτά τα στρώματα, ένα προς ένα, με το φυσικό σας σώμα.
Γενιόσαστε με μόνο επτά από αυτά τα ενεργειακά στρώματα  στο σώμα σας.  Για να αποκτήσετε πλήρη συνείδηση, τα διάφορα στρώματα, που τώρα βρίσκονται εκτός του σώματός σας, πρέπει να προσαρτηθούν στο φυσικό σώμα σας. Έπρεπε σιγά-σιγά να προσαρμόσουμε στα φυσικά σώματά σας τις πολλές τροποποιήσεις, που χρειάζονταν για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Για να το κάνουμε, αντιστοιχίσαμε την ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα του Ενεργειακού Σώματός σας με εκείνη του φυσικού.
Αρχίσαμε το πολύπλοκο εγχείρημά μας στις περιοχές του κεφαλιού σας, των χεριών, των ποδιών και του κατώτερου κορμού και μετά, με ένα επίπονο και σχολαστικό τρόπο, συνεχίσαμε να εργαζόμαστε προς τα μέσα. Εξ αιτίας της ολιστικής φύσης του Ενεργειακού Σώματός σας και της απροετοίμαστης φύσης του φυσικού σώματός σας, έπρεπε να μεταβάλουμε προοδευτικά το φυσικό σας σώμα, προκειμένου να δεχθεί κάθε πρόσθετο στρώμα του Ενεργειακού Σώματος.
Κάτι που προσθέτει φόρτο σ´ αυτό το πρόγραμμα, είναι οι πολλές σκεπτομορφές, που έχετε κληρονομήσει, είτε από τους προγόνους και τους γονείς σας είτε απ´ ότι έχετε δημιουργήσει κατά τη διάρκεια αυτής και διαφόρων άλλων ζωών. Έχουμε επιλύσει όλες αυτές τις πολυπλοκότητες με μια σειρά ειδικά εφαρμοσμένων προτύπων συντονισμού σχεδιασμένων ειδικά για εσάς και για τη συγκεκριμένη εκδοχή ενσωμάτωσης που επιχειρούσαμε.
Αυτή η διαδικασία, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, σας έκανε να αντιμετωπίσετε πολλούς από τους φόβους, τις ανησυχίες και τις αρνητικότητες, που σχετίζονται με εκείνο που πραγματικά συμβαίνει σ´ εσάς.  Η τοπική Πνευματική Ιεραρχία σας και η Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός (περιλαμβανομένης της καπετάνισσάς σας και του γενναίου πληρώματός της) είναι πολύ υπερήφανοι για σας. Έχουμε τη βαθιά πεποίθηση, ότι θα πετύχετε να φέρετε σε πέρας αυτές τις πολύ εκπληκτικές μεταμορφώσεις.
Πριν ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά, παρακαλώ σημειώστε, ότι αυτή η ενσωμάτωση περιλαμβάνει την επαναδιάταξη ενός αριθμού πεδίων του νοητικού, του συναισθηματικού, του λανθάνοντος και του φυσικού σώματός σας.  Αν κοιτάξετε μέσα από τα παράθυρα παρατήρησης στ´ αριστερά σας, θα δείτε ότι το σώμα σας είναι φτιαγμένο από πολλά και διάφορα συνειδησιακά στρώματα.  Καθώς προσπερνάμε, παρατηρήστε πώς το κάθε στρώμα τυλίγεται γύρω από το σώμα σας, σαν πολλές αραχνοΰφαντες ταινίες.  Κάθε ένα από αυτά τα πεδία συνείδησης υφίσταται μια αναπροσαρμογή στην ύψιστη και πλέον ενδεδειγμένη αρμονική του.
Επί του παρόντος, ζείτε σε μια κατάσταση περιορισμένης συνείδησης στην οποία το φυσικό σας σώμα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαχωρισμένο από το πνευματικό.  Ο νους σας και τα διάφορα συναισθήματα παίζουν το ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα σ´ αυτά τα δυο σώματα. Αυτό σημαίνει, ότι οι ικανότητές σας ως νοημόνων όντων έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Στο φυσικό σώμα σας έχει επίσης επιτραπεί να υφίσταται προοδευτική φθορά. Το δημιουργικό δυναμικό σας είναι φανερό ότι σαμποτάρεται από τον φόβο, την αβεβαιότητα και την αυτοαμφισβήτηση. Αυτή η πραγματικότητα είναι ένα μεγάλο άχθος, που καθένας από εσάς πρέπει να υπομένει, κυριολεκτικά από την κούνια ως τον τάφο. Ζείτε σε μια κοινωνία, στην οποία, κατά ένα μεγάλο βαθμό, η τεράστια δύναμή σας και η προσωπική κυριαρχία σας έχουν εκχωρηθεί σε άλλους.
Είμαστε τώρα έτοιμοι να επιβιβαστούμε στην πρώτη μας μικρή περιήγηση του σώματός σας, η οποία θα εξερευνήσει την αναμόρφωση του κυτταρικού σας RNA/DNA. Πριν αρχίσει το ταξίδι μας, ας μου επιτραπεί να σας δώσω μερικές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το RNA/DNA σας.
Οι μοναδικές πρωτεϊνικές έλικες που σας μορφοποιούν είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στο Φως. Διαθέτουν ένα κύκλο αναγέννησης, η οποία συμβαίνει όταν κοιμάστε. Αρχικά είχατε ένα RNA/DNA δώδεκα κλώνων, που σας παρείχε μια γονιδιακή δομή βασισμένη σε 48 ζεύγη, αντί της σημερινής, στη βάση των 46 ζευγών.
Κατά τις τελευταίες μέρες της Ατλαντίδας, αυτοί οι δώδεκα κλώνοι διαμορφώθηκαν με τεχνικούς χειρισμούς στο σημερινό σας RNA/DNA των δυο κλώνων. Το αχρηστευμένο υλικό του RNA/DNA κλείστηκε στον ξεχωριστό κεντρικό κλώνο, απομονωμένο από τους δυο κλώνους, που είχαν απομείνει. Μια σειρά περιστασιακών καταλυτικών αλληλεπιδράσεων έγινε το υποκατάστατο των προηγούμενων πολυάριθμων δραστηριοτήτων. Αρχικά, πολλοί από τους γενετιστές σας είχαν νομίσει, ότι αυτός ο τρίτος κλώνος ήταν ένα ατροφικό απομεινάρι κάποιου πρωτόγονου RNA/DNA. Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 όμως, η πεποίθηση αυτή άλλαξε σημαντικά. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει μια ιστορία να ειπωθεί.


RNA/DNA ΔΩΔΕΚΑ ΚΛΩΝΩΝ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΠΩΜΕΝΗ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣΗ αφήγησή μας αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν οι Δόκτορες Γουάτσον και Κρικ πραγματοποίησαν μια επική ανακάλυψη, που αφορούσε στη διπλή έλικα του RNA/DNA (εικ. 7). Βρήκαν άλλον ένα ξεχωριστό κλώνο στο κέντρο της διπλής έλικας. Άλλοι ερευνητές επιβεβαίωσαν σύντομα το εύρημά τους. Στην αρχή, πολλοί γενετιστές πρότειναν ότι αυτός ο τρίτος κλώνος είναι απλώς πρωτεϊνικά απορρίμματα, ένα υλικό που παρέμεινε από τα πιο πρωτόγονα εξελικτικά στοιχεία, που αρχικά δημιούργησαν το ανθρώπινο είδος.
Ωστόσο, στα μέσα της δεκαετίας του 1980 άρχισαν να εκφράζονται αμφιβολίες γύρω απ´ αυτή την ιδέα. Πολλοί γενετικοί ερευνητές αναμεμιγμένοι στην πρώιμη μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος διαπίστωσαν, ότι ο τρίτος κλώνος άρχιζε να συνδέεται στις τέσσερις σκάλες, στο εσωτερικό της διπλής έλικας. Αυτός ο ενεργοποιούμενος τρίτος κλώνος εμφάνιζε εξαιρετικά ασυνήθιστες ιδιότητες. Η απροσδόκητη ανάπτυξή του έθετε ξαφνικά το ερώτημα του πώς έχει συμβεί η εξέλιξη του ανθρώπου.
Παιδιά που γεννήθηκαν με ενεργοποιημένο αυτόν τον τρίτο κλώνο, παρουσιάζουν πολύ υψηλή ευφυΐα και διευρυμένες ψυχικές δυνατότητες, των οποίων η πλέον συνήθης είναι η τηλεπάθεια. Πολλά βρέφη έχουν τη δυνατότητα να «συνομιλούν» τηλεπαθητικά με τους γονείς τους, ακόμη και να τους ειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους.  Αρχικά, αυτά τα παιδιά συναντώνταν σπανίως. Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρατηρήθηκαν περισσότερα σε παγκόσμια κλίμακα. Σε μια ειδική συνάντηση στην πόλη του Μεξικού το 1995, οι γενετιστές συζήτησαν σε συνθήκες μυστικότητας τα συμβαίνοντα (τώρα πια πολύ περισσότερο διαδεδομένα).
Επιπροσθέτως σ´ αυτά τα εκπληκτικά παιδιά, άρχισε να εμφανίζεται παγκοσμίως ένας αριθμός ενηλίκων, των οποίων ο τρίτος κλώνος βρίσκεται στα προκαταρκτικά στάδια της επανασύνδεσης στις τέσσερις σκάλες της διπλής έλικας του RNA/DNA.  Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η κατάσταση είχε γίνει ευρύτερα γνωστή.
Κατά τη Συνδιάσκεψη Επί Της Γενετικής του 1995 στην πόλη του Μεξικού, οι επιστήμονες αντάλλαξαν απόψεις πάνω στο αν θα κρατούσαν κρυφό αυτό το παράδοξο πρόβλημα από το κοινό ή θα εξέδιδαν εσφαλμένες πληροφορίες, εν αναμονή της ολοκλήρωσης περαιτέρω μελέτης.  Πολλοί γενετιστές είδαν αυτό το φαινόμενο σαν το εν δυνάμει ξεκίνημα μιας νέας παγκόσμιας καταστροφής. Απέτυχαν να το δουν σαν προμήνυμα της διαρκώς εξελισσόμενης συνένωσης του σώματος, του νου και του πνεύματος.
Το πρώτο στάδιο των γενετικών μεταλλάξεων των κυττάρων σας συνίσταται σ´ αυτό το φαινόμενο του τρίτου κλώνου. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα αρχίσει ένα δεύτερο στάδιο, που θα θέσει σε κίνηση τη δημιουργία ενός RNA/DNA πολλών κλώνων (από τους τρεις στους πέντε ή ακόμα και στους έξι κλώνους, προκαλώντας σε σύντομο διάστημα τη θαυμαστή ενοποίηση του νοητικού, του συναισθηματικού και του φυσικού σώματός σας. Αυτό το στάδιο θα τελειώσει όταν το γενετικό υλικό σας θα είναι έτοιμο να πάρει την τελική μορφή του: το RNA/DNA των δώδεκα κλώνων.
Στην πραγματικότητα το DNA είναι δεκτικό στις έξωθεν πληροφορίες. Η ίδια η πρωτεΐνη μοιάζει σχεδόν με ένα ολόγραμμα, γεγονός που πολλοί γενετιστές (ειδικά στον χώρο της βιοηλεκτρικής γενετικής) έχουν ανακαλύψει. Έχουν βρει, ότι αν μια πληροφορία εισαχθεί στο τοίχωμα ενός κυττάρου, μεταβιβάζεται αμέσως στον πυρήνα του.  Υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στο τοίχωμα και τον πυρήνα του κυττάρου, την οποία αρχικά αυτοί οι επιστήμονες αδυνατούσαν να εξηγήσουν. Συμβαίνουν κυτταρικές εσωτερικές διεργασίες, που μεταβάλλουν τις ποσότητες διαφόρων χημικών αντιδράσεων, πρωτεϊνών κλπ μέσα δομή του κυττάρου, μεταβάλλοντας στην πράξη τον μεταβολισμό του σώματος.


Τόσο οι χημικές αντιδράσεις όσο και οι γενετικοί κώδικες συμβάλλουν σ´ αυτή τη διεργασία, καθώς και πτυχές της γονιδιακής δομής, που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί. Με μια αλλαγή της συνείδησης, συμβαίνουν πραγματικές χημικές αλλαγές. Τα αναδομημένα γονίδια θέτουν σε λειτουργία διεργασίες, που μπορούν να μεταβάλουν τη φυσική κατασκευή σας. Έχω εξηγήσει προηγουμένως, ότι η αλλαγή στη συνείδηση πραγματοποιείται σε φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό επίπεδο και εκδηλώνεται σαν κυτταρική μετάλλαξη.
Τώρα διαθέτετε τα εφόδια για την ανάπτυξη του μαγικού αστεροειδούς τετράεδρου του RNA/DNA! Καθώς εισερχόμαστε στους πρωτεϊνικούς κλώνους του RNA/DNA σας, παρατηρήστε προσεκτικά το φαντασμαγορικό θέαμα του φωτός. Δώστε προσοχή στην ενέργεια, που πηδάει από τον ένα κλώνο στον άλλο. Προσέξτε πώς η κάθε ειδική περιστρεφόμενη κεραία, τοποθετημένη εκεί που συνδέονται οι διάφορες πρωτεϊνικές σκάλες, φέρνει στο εσωτερικό αυτή την ενεργειακή πληροφορία, την προερχόμενη από άλλες διαστάσεις.
Η υλική βάση της πλήρους συνείδησής σας είναι το δωδεκαπλό RNA/ DNA. Αυτό το εκπληκτικό οργανικό ενεργειακό υλικό παίρνει το σχήμα ενός αστεροειδούς τετράεδρου (εικόνα 8), το οποίο περιστρέφεται σταθερά πάνω στα έξι κυριότερα σημεία του άξονά του. Επιπροσθέτως, ο τρίτος κλώνος σε κάθε μια από τις έξι έλικες συνδέεται (και συνεχώς υφαίνει ενεργειακά μοτίβα γύρω του) στον κεντρικό πυρήνα του αστεροειδούς τετράεδρου.
Κάθε μέρα, ο Ήλιος σας στέλνει καθαρή ενέργεια φωτονίων στην ατμόσφαιρα της Γης. Μια πηγή αυτών των ενεργειακών μοτίβων είναι ο Ήλιος. Μια άλλη είναι η διαρκής μεταβίβαση δια-διαστασιακής πληροφοριακής ενέργειας. Αυτή η δεύτερη πηγή της ζωογόνου ενέργειας φωτονίων περιέχει μεγάλη ποσότητα δεδομένων από την τοπική Πνευματική Ιεραρχία σας.
Οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω της χρήσης ειδικών περιστρεφόμενων κεραιών, οι οποίες βρίσκονται στους δυο κλώνους, που σχηματίζουν την έλικα και είναι τοποθετημένες εκεί που ο κάθε κλώνος συμφύεται με τις τέσσερις σκάλες του. Εδώ, μια ειδική σειρά στροβίλων, παραγόμενων από τις συνεχείς περιστροφές των διαφόρων στοιχείων μέσα στο αστεροειδές τετράεδρο, καθιστά δυνατή αυτή την συλλογή πληροφοριών.
Αυτές οι ιερές μεταβιβάσεις θα δώσουν στο πλήρως ανεπτυγμένο RNA/DNA σας τους ειδικούς κώδικες που χρειάζονται για την κατάλληλη κατανομή της ενέργειας της ζωτικής σας δύναμης σε όλη την έκταση αυτού του σπουδαίου, διαρκώς μεταβαλλόμενου αστεροειδούς τετράεδρου. Επιπροσθέτως, αυτές οι ειδικά σχεδιασμένες περιστροφικές κεραίες ρυθμίζουν την ποσότητα της φωτονικής ενέργειας, που υπάρχει σε κάθε αστεροειδές τετράεδρο και με τον τρόπο αυτό το RNA/DNA σας λαμβάνει τη ζωοποιό φωτονική ενέργειά του και στη συνέχεια τη μετατρέπει σε ενέργειες, που η συνείδηση του σώματός σας μπορεί εύκολα να επεξεργαστεί. Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στο πώς λειτουργεί αυτή η διεργασία.
Το πλήρως ανεπτυγμένο RNA/DNA αλληλεπιδρά με πολύ κρυφούς τρόπους με την εσωτερική κυτταρική δομή σας. Μέσα στις δυο προηγούμενες δεκαετίες, οι κυτταρικοί βιολόγοι σας έχουν ανακαλύψει, ότι η συνείδηση αλλάζει τη φύση (τη λειτουργικότητα) του κυττάρου και τη σχέση του με τα άλλα κύτταρα στο σώμα σας.
Σ´αυτό το προσφάτως αναδυθέν πεδίο της «κβαντικής βιολογίας» έχει παρατηρηθεί, ότι η συνείδηση (η πεποίθηση) μπορεί να μεταβάλει την υγεία ή ακόμη και τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις των κυττάρων. Η πλήρης συνείδηση επαυξάνει δραματικά την ίδια αυτή διαδικασία. Σ´ αυτή την περίπτωση, η συνείδηση επιδρά στα μικρότατα επίπεδα της κυτταρικής βιολογίας. Σαν αποτέλεσμα, το σώμα σας, το μυαλό και το Πνεύμα σας είναι πλήρως ενσωματωμένα – μια μεταμόρφωση ορατή στις ανταλλαγές που συμβαίνουν τώρα στο μεταλλασσόμενο RNA/DNA σας.
Αυτή η εκπληκτική μεταβολή στην κατάσταση της φυσικής σας πραγματικότητας καθιστά απαραίτητη την υιοθέτηση μερικών νέων φυσικών (υλικών), ενεργειακών κέντρων (ή τσάκρας), στα οποία θα μπορεί να εδρεύει η προσφάτως ενσωματωθείσα συνείδηση. Στην επόμενη σύντομη περιήγησή μας, θα δείτε πώς τέσσερα νέα ενεργειακά κέντρα προστίθενται στο φυσικό σας σώμα. Αυτή η διεργασία, που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, σας έχει φέρει στα πρόθυρα της δημιουργίας μιας πολύ διαφορετικής πραγματικότητας: Το νέο σας σύστημα ενεργειακών κέντρων.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Καθώς εξερχόμαστε από αυτό το σημαντικό μέρος της αναπτυσσόμενης μικροσκοπικής βιολογίας σας, μπαίνουμε στο επόμενο στάδιο της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας του φυσικού σώματός σας, ένα πεδίο πολλών ζωηρών πρισματικών χρωμάτων και παιχνιδιάρικων ενεργειακών μοτίβων.  Το σύστημα των ενεργειακών κέντρων του σώματός σας μπορεί να ιδωθεί σαν μια ενεργειακή φιγούρα όμορφων χρωμάτων, που κυκλώνει καθένα από τα δεκατρία κύρια ενεργειακά κέντρα του. Φανταστείτε φαντασμαγορικούς συνδυασμούς από κόκκινα, κοραλί και ζωηρά θαλασσιά, πορτοκαλί και πράσινα, να χορεύουν μαζί με θαυμαστούς τρόπους. Δείτε κάθε ενεργειακό κέντρο να εργάζεται με κάθε άλλο σαν ένα. Πριν εμβαθύνουμε στην παρατήρηση των ενεργειακών κέντρων μας, επιτρέψτε μου να περιγράψω σύντομα γιατί συμβαίνει αυτό σ´ εσάς.
Τα τσάκρας (ή τα κύρια ενεργειακά κέντρα σας) επιτρέπουν στο μεταμορφούμενο φυσικό σώμα σας να ενσωματώσει το πνευματικό σώμα του και να λειτουργεί σωστά. Για να εκτελέσει αυτές τις σύνθετες διαδικασίες, η τοπική Πνευματική Ιεραρχία σας σκοπεύει να θέσει σε λειτουργία τέσσερα πρόσθετα ενεργειακά κέντρα όσο το δυνατόν συντομότερα. Αυτά τα τέσσερα νέα κέντρα θα σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε την πληθώρα των πολυδιαστασιακών πληροφοριών, εγγενών στη νέα φυσική πραγματικότητά σας. Επιπροσθέτως, αυτά θα μεταμορφώσουν τα άλλα επτά κέντρα, επιτρέποντάς τους να αναλάβουν πολλές νέες «ευθύνες». Ας ακολουθήσουμε τώρα τη διαδρομή του μικρού μας πλοίου και ας μπούμε στο εσωτερικό αυτού του μεταβαλλόμενου συστήματος των ενεργειακών σας κέντρων.
Για να μας βοηθήσει στο να σας εξηγήσουμε το νέο σας σύστημα των τσάκρας, έχουμε θέσει σε λειτουργία ένα ειδικό μεγεθυντικό μέσον.


Το πρώτο επιπλέον κέντρο βρίσκεται στο διάφραγμα, εκεί όπου είναι τώρα τοποθετημένο το σύστημα της συναισθηματικής μνήμης σας.
Το δεύτερο νέο κέντρο είναι τοποθετημένο στον θύμο, εκεί όπου ρυθμίζεται τώρα το ανοσοποιητικό σύστημα του σώματός σας (οι άνθρωποι πλήρους συνείδησης διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο και πολύ υγιές ανοσοποιητικό σύστημα).
Τα άλλα δύο νέα κέντρα είναι στο κεφάλι. Το ένα (που ονομάζεται το «Πηγάδι Των Ονείρων) βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ακριβώς πάνω από τον προμήκη μυελό (medulla oblongata). Ρυθμίζει τη σύνδεση που έχει η συνείδησή σας με πληροφορίες από ανώτερες διαστάσεις.  Το άλλο νέο τσάκρα είναι τοποθετημένο κοντά στην υπόφυση (pituitary gland) και έχει πάρει το όνομά του από αυτόν τον κυρίαρχο ενδοκρινή αδένα του σώματος.


Αντί για τα προηγούμενα επτά κέντρα του φυσικού σώματος, το μεταμορφωμένο σώμα σας τώρα θα έχει έντεκα.  Αυτό το δίκτυο των έντεκα κέντρων έχει δυο επιπλέον δια-διαστασιακά (αιθερικά) κέντρα τοποθετημένα πάνω από το κεφάλι. Ονομάζονται «Συμπαντικό Θηλυκό» και «Συμπαντικό Αρσενικό». Συνολικά θα έχετε δεκατρία πρωτεύοντα ή κύρια τσάκρας - δυο εντελώς αιθερικά και έντεκα, που θα είναι μέρος των φυσικών εαυτών σας (εικόνα 9). Ας ξεκινήσουμε το επόμενο τμήμα της σύντομης περιήγησής μας με την περιγραφή αυτών των νέων και επί του παρόντος μεταμορφούμενων τσάκρας.
Το πρώτο τσάκρα (ριζικό κέντρο) είναι τοποθετημένο στη βάση της κοιλιακής κοιλότητας. Ο κύριος προορισμός του, ωστόσο, τώρα μεταβάλλεται. Αυτό το ενεργειακό κέντρο θα επιτρέπει στη Μητέρα Γη να εναρμονίζει τις δονήσεις της ζωτικής σας δύναμης με τις δικές της. Κατά συνέπεια, η Μητέρα Γη θα εξαρτάται από την ευαισθησία των φυσικών Αγγέλων της προκειμένου να διατηρήσει τη μέγιστη απόδοση του μαγνητικού και του βαρυτικού πεδίου της.
Το δεύτερο τσάκρα (κέντρο του sex) είναι τοποθετημένο κοντά στα σεξουαλικά όργανα και είναι συνδεδεμένο με το πρώτο τσάκρα. Ο πρωτεύων προορισμός του είναι να συμβάλει στη ζωογόνηση του σώματος μέσω της χρήσης ειδικών σεξουαλικών πρακτικών ή πειθαρχιών, όπως η υψηλού βαθμού τελετουργική και πλήρως συνειδητή ταντρική τεχνική. Αυτή η διεργασία επιτρέπει στη δονούμενη ενέργεια (τον εσωτερικό σεξουαλικό κρύσταλλο συντονισμού) να συντονίζει ολόκληρο το σώμα και, ειδικά, το πρώτο τσάκρα.
Το τρίτο τσάκρα (κέντρο ηλιακού πλέγματος) είναι τοποθετημένο ακριβώς πάνω από τον ομφαλό σας και είναι η έδρα του δεύτερου σημείου σύνδεσης για τον Πλήρη Εαυτό σας. Η ενέργεια της ζωής εισέρχεται διαμέσου του κέντρου του στέμματος στην κορυφή του κεφαλιού (η χρυσή χορδή) και μέσω του ηλιακού πλέγματος (η αργυρή χορδή) ή έδρα της Βούλησης. Το κέντρο της καρδιάς ρυθμίζει αυτή την ενέργεια.
Το καινούργιο τέταρτο τσάκρα (κέντρο του διαφράγματος), ευρισκόμενο στη βάση της θωρακικής κοιλότητας, είναι τώρα το κέντρο για την αποθήκευση αρνητικών συναισθημάτων. Στο κοντινό μέλλον, αυτό θα είναι ικανό να κατευνάζει το άγχος και να ενισχύει τις ενέργειες της Βούλησης, τις αποθηκευμένες στο κέντρο του ηλιακού πλέγματος. Αυτό το τσάκρα είναι το κέντρο μιας ανανεωμένης ενέργειας «πράνα» (ενέργεια της αναπνοής). Και όπως γνωρίζουν οι σπουδαστές της Γιόγκα, η ενέργεια «πράνα» δρα για την αναζωογόνηση και τον εξαγνισμό του σώματος.
Το πέμπτο τσάκρα (κέντρο της καρδιάς) βρίσκεται στην καρδιά. Είναι ένας ζωτικής σημασίας σύνδεσμος προς τις αγγελικές ενέργειες της καθαρής σκέψης και προς την άγια ενέργεια της απόλυτης Αγάπης, της άρνησης κατοχής υλικών αγαθών, της συναισθηματικότητας κ.λπ. Αυτή η απόλυτη ή καθαρή Αγάπη δίνει στο σώμα σας τη δυνατότητα να λειτουργεί σε κορυφαία αποδοτικότητα.
Το έκτο τσάκρα (θύμος αδένας), επίσης νέας διαμόρφωσης, είναι εκεί όπου έχει τοποθετηθεί ο θύμος αδένας. Στην επερχόμενη πραγματικότητά σας, το σώμα είναι καθαρή σκεπτομορφή. Το ανοσοποιητικό του σύστημα είναι τρομερά ισχυρό και υγιές. Στον μεταμορφωμένο άνθρωπο, ο θύμος διατηρεί το αρχικό του μέγεθος, που είναι περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους της καρδιάς ενός ενήλικα.
Αυτό σημαίνει, ότι το κέντρο του θύμου παραμένει σημαντικό σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας. Το ανθρώπινο σώμα εύκολα κατακτά την ικανότητα να μεταλλάσσει κάθε εν δυνάμει ασθένεια ή πάθηση. Εξ αιτίας των σημερινών υψηλών επιπέδων διάχυτης ακτινοβολίας της Γης και των πολλών ξεχασμένων πολέμων, που έχουν καταστρέψει την ατμόσφαιρά σας , το κέντρο του θύμου σας αρχίζει την προοδευτική φθορά του αμέσως μετά τη γέννηση. Στο στάδιο της ενηλικίωσης, έχει συρρικνωθεί από το μέγεθος της καρδιάς ενός βρέφους σ´ εκείνο ενός μικρού αρακά.
Το έβδομο τσάκρα είναι τοποθετημένο στον λαιμό και βοηθάει στη συλλογή της ενέργειας πράνα, η οποία ενδυναμώνει και εξαγνίζει το σώμα. Δρα επίσης ως ο επικοινωνιστής της συνείδησής σας και συντονίζει τις ενέργειες του σώματος, με τις ρυθμιστικές συνειδησιακές ενέργειες της κεφαλής.
Το όγδοο τσάκρα (Πηγάδι των Ονείρων) είναι επί του παρόντος ατροφικό και βρίσκεται στην περιοχή του ινιακού λοβού (στο πίσω μέρος της βάσης της κεφαλής) ακριβώς πάνω από τον τράχηλο.


Διάφορα άτομα, ιδιαίτερα εκείνα με ψυχικές ικανότητες, παθαίνουν γενικά πονοκεφάλους από «μποτιλιάρισμα» πληροφοριών, που δημιουργεί δυσφορία σ´ αυτήν την περιοχή. Η αδράνεια αυτού του τσάκρα αντικατοπτρίζει τη σημερινή σας κατάσταση ως αδρανών, περιορισμένης συνείδησης όντων.
Στην παρούσα πραγματικότητα, άνθρωποι με διευρυμένες ψυχικές ικανότητες μπορούν να χρησιμοποιούν συνδέσεις κρίσιμης σημασίας για το μεταιχμιακό σύστημα (limbic system) του εγκεφάλου, που παρέχονται από το «Πηγάδι των Ονείρων» για να ασκούν νοητικό έλεγχο σε άλλους.


Είναι σημαντικό το να αναγνωρίσετε και να περιβάλετε αυτό το κέντρο με μεγάλη πνευματική προστασία. Στο νέο, πλήρους συνείδησης σύστημα, αυτό το συγκεκριμένο κέντρο, με το να ρυθμίζει τις ψυχικές ενέργειες και να σας προστατεύει από εξωτερικούς ελέγχους, θα είναι πολύ σημαντικό.
Το ένατο (τσάκρα της υπόφυσης – pituitary chakra) τοποθετήθηκε πρόσφατα στην περιοχή του αδένα της υπόφυσης (pituitary gland). Κοντά στο κέντρο της κεφαλής σας, θα επιτρέπει στο σώμα να αντιδρά στο Φως και στην ακτινοβολία και, με την αξιοποίηση αυτής της αντίδρασης, θα προκαλέσει την προοδευτική αναγέννηση του σώματός σας. Στο καινούργιο σώμα, το έκτο, όγδοο και ένατο κέντρο θα έχουν μια πολύ εκτεταμένη αλληλεπίδραση με τα άλλα, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε αμέσως οποιαδήποτε ζωτική δια-διαστασιακή πληροφοριακή ενέργεια.
Το δέκατο τσάκρα (κέντρο της επίφυσης – pineal center) είναι τοποθετημένο στο κέντρο του μετώπου, πάνω από τη μύτη και κοντά στον αδένα της επίφυσης (pineal gland). Εισάγει στο σύστημα υψηλότερες ενεργειακές συχνότητες και είναι γνωστό σαν το κέντρο της όρασης ή «Τρίτο Μάτι». Το όγδοο και το δέκατο τσάκρα από κοινού σας επιτρέπουν να δέχεστε και να ερμηνεύετε οράματα και άλλα κρίσιμα μηνύματα από καταστάσεις ανώτερης κραδασμικότητας.
Το ενδέκατο τσάκρα (κέντρο του στέμματος) είναι τοποθετημένο στο πίσω μισό του άνω μέρους της κεφαλής.  Εδώ είναι που οι ενέργειες του Πλήρους Εαυτού από την συμπαντική πηγή και τα δυο νέα αιθερικά τσάκρας συναντώνται εντός της κεφαλής.
Το δωδέκατο τσάκρα (Συμπαντικό Θηλυκό) έχει τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από την κεφαλή. Ελέγχει την αριστερή πλευρά του σώματός σας και ρυθμίζει τα πολλά δημιουργικά χαρίσματα και ταλέντα σας. Από αυτό επίσης προέρχεται η επιθυμία για εσωστρεφή αγάπη προς τον εαυτό και για εξωστρεφή αγάπη ή συμπάθεια.
Το δωδέκατο τσάκρα (Συμπαντικό Αρσενικό) βρίσκεται υπεράνω της κεφαλής και ρυθμίζει τη δεξιά πλευρά του σώματος. Έχει επίσης εξουσία πάνω στις πεποιθήσεις σας για την πραγματικότητα και την ικανότητά σας να διεκπεραιώνετε ένα διαμορφωμένο σχέδιο με πρακτικό τρόπο. Αυτό το τσάκρα είναι η πηγή της επιθυμίας σας για εσωτερική και εξωτερική αρμονία.
Έχετε κατά νου, αγαπητές καρδιές, ότι είσαστε όντα ενέργειας και Φωτός. Κάθε τι στη Δημιουργία είναι Φως. Οι κυτταρικές δομές σας και όλα γύρω σας (το δωμάτιο μέσα στο οποίο τώρα κάθεστε ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της πραγματικότητάς σας) είναι Φως. Το Φως υπάρχει σε πολλές διαφορετικές συχνότητες. Υπάρχει το ορατό Φως, αλλά υπάρχει και το αόρατο ή υπερχωρικό (δια-διαστασιακό) Φως. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά επίπεδα Φωτός. Το Φως περιλαμβάνει τα πάντα. Όλη η Δημιουργία είναι φτιαγμένη από Φως. Γι´ αυτόν τον λόγο, κάθε περιοχή του σώματος είναι σε μεγάλο βαθμό ευαίσθητη στο Φως. Είναι κρίσιμο το να κατανοήσετε αυτό το σημείο. Είμαστε όλοι όντα Φωτός. Ακόμη  και τώρα, θα μπορούσατε να πείτε, ότι είσαστε όντα του Φωτός, που περνούν μια ανθρώπινη εμπειρία.
Ας μετακινήσουμε τώρα την κάμερα του πλοίου μας σε μια καλύτερη θέση. Από αυτό το νέο σημείο θέασης, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε πώς λειτουργούν τα τσάκρας. Για να ξεκινήσουμε, ας εξετάσουμε τον τρόπο, με τον οποίο τα τσάκρας της κεφαλής σας συνδέονται με τα υπό διαμόρφωση δωδέκατο και δέκατο τρίτο τσάκρας. Αν οραματιστείτε την περιοχή γύρω από το κεφάλι σας, θα μπορέσετε να δείτε τον σχηματισμό ενός ενεργειακού τριγώνου. Πολλά ζωηρά χρώματα εκπέμπονται από αυτό και πακέτα πληροφοριακής ενέργειας, που γίνονται αντιληπτά σαν ξαφνικές αναλαμπές φωτός.
Αυτό το τρίγωνο συνδέει το δωδέκατο τσάκρα (Συμπαντικό Θηλυκό), το δέκατο τρίτο τσάκρα (Συμπαντικό Αρσενικό) και το ενδέκατο ή τσάκρα του στέμματος. Ακόμα μια γραμμή πηγαίνει από το ενδέκατο τσάκρα στο όγδοο (Πηγάδι Των Ονείρων), στο ένατο (υπόφυση), στο δέκατο (επίφυση) και, τελικά, επιστρέφει πάλι επάνω στο ενδέκατο τσάκρα.
Αγαπητές Καρδιές, οραματιστείτε δυο επίπεδα, κυκλικά σχήματα, που να συνδέονται μέσω του ενδέκατου τσάκρα, για να δημιουργήσουν έναν ειδικό, περιστρεφόμενο μετατροπέα βαθμωτών κυμάτων(1). Τα βαθμωτά κύματα είναι δια-διαστασιακές κυματομορφές (http://www.katohika.gr/2012/05/blog-post_5773.html και εδώ). Η περιστρεφόμενη, τριγωνική κεραία της κεφαλής επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να ακτινοβολεί τη ζωτική και πληροφοριακή ενέργειά του σε άλλους. Μέσω αυτής της ίδιας «συσκευής», το άτομο λαμβάνει τις ενέργειες των άλλων. Τόσο τα ανώτερα όσο και τα κατώτερα εγκεφαλικά κέντρα γίνονται έτσι ικανά να ενδοεπικοινωνούν, με τρόπους που βρίσκονται πέρα από τις σημερινές ικανότητές σας.
Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι της Γης θα έχουν μια πρώτη (ή «εξωτερική») όραση και μια πλήρη δεύτερη (ή εσωτερική) όραση. Οι ψυχικές ικανότητες, όπως η τηλεπάθεια, η τηλεκίνηση, η υπεραισθητήρια αντίληψη (υπερόραση και υπερακοή) και η ψυχομετρία θα γίνουν φυσικές. Σε αυτό το σημείο, θα ανοίξουμε λίγο την οπτική γωνία της κάμεράς μας. Από αυτήν την διευρυμένη προοπτική, μπορούμε να δούμε καθαρά πώς αλληλεπιδρούν αυτά τα κέντρα.
Το ενδέκατο τσάκρα (του στέμματος) εισάγει Φως (ζωτική και πληροφοριακή ενέργεια) και την διοχετεύει στο όγδοο (Πηγάδι Των Ονείρων) και στο έκτο (θύμος). Όπως έχουμε μόλις δει, τα κέντρα όγδοο και έκτο (αμφότερα φωτοευαίσθητα) αλληλεπιδρούν. Θυμηθείτε ότι η Ζωή προέρχεται από το θείο Φως του Δημιουργού. Συνδυασμένες κατ´ αυτόν τον τρόπο, πολλές από τις συχνότητες του θείου Φωτός παράγουν μια αρμονική Αγάπης. Η ενέργεια που παράγει αυτή η εστίαση (αυτός ο συνδυασμός) προκαλεί το όγδοο και το έκτο κέντρο να συντονίζεται με το πέμπτο (τσάκρα της καρδιάς).
Καθώς τα κέντρα όγδοο, έκτο και πέμπτο συντονίζονται μεταξύ τους, ακτινοβολούν ενέργειες, που επιτρέπουν στο έβδομο κέντρο (του λαιμού) να λαμβάνει την εισερχόμενη πράνα (ζωτικές ενέργειες). Αυτές οι αρμονίες (τραγούδια του Φωτός) κινούνται κάτω, στην «πράνα» του τέταρτου κέντρου (στο διάφραγμα), διανέμοντας την ενέργεια «πράνα» και ενδυναμώνοντας και καθαρίζοντας όλα τα κύτταρα του σώματος.
Ας ζουμάρουμε τώρα πιο κοντά με την κάμερα του πλοίου μας, για να σας επιτραπεί να παρακολουθήσετε το διευρυμένο, πλήρως ενσωματωμένο σύστημα των τσάκρα σας σε λειτουργία. Παρατηρήστε ότι κάθε κέντρο είναι ζωηρά πολύχρωμο χωρίς να ξεχωρίζουν σκούροι τόνοι. Τα χρώματα κάθε κέντρου περιλαμβάνουν σχεδόν ολόκληρο το φάσμα, ανάλογα με την υγεία και τη λειτουργία του.
Οι ενέργειες φωτός που εκπέμπονται από κάθε κέντρο φαίνονται σαν  αναλαμπές μιας πολύ λαμπερής, σταθερές φωτιάς. Συνεχώς αυτές ανταλλάσσουν ενέργειες και πληροφορίες. Η διεργασία αυτή δημιουργεί μια φυσική και αυτορυθμιζόμενη ανατροφοδότηση ή ανακύκλωση πληροφορίας, η οποία κάνει τα πολλά ενεργειακά συστήματα του σώματός σας να φαίνονται ότι περιστρέφονται και δονούνται ταυτόχρονα σαν ένα φωτεινό παιδικό παιχνίδι.
Καθώς λάμπουν τα τσάκρας του συστήματος του σώματός σας, το Φως τους παράγει μια υπέροχη μουσική αρμονία. Δημιουργούν ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με έναν συνθετητή (synthesizer) συνδεδεμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, που μπορεί να μετατρέψει μια αλληλουχία χρωμάτων σε μουσική σύνθεση. Αν ακουστούν από πιο κοντά, οι ήχοι του σώματός σας προσομοιάζουν μια μικτή χορωδία, που εκτελεί ένα έξοχο κλασικό ορατόριο.  Μερικές φορές, το σώμα σας ηχεί έναν μαγευτικό αγγελικό χορό. Μολονότι αυτές οι συχνότητες είναι επί του παρόντος πολύ υψηλές για τα τις αντιληφθούν τα αυτιά σας, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα σας τραγουδάει τις προθέσεις του και τα συνεχή εγκώμιά του στα συμβούλια των φυλάκων αγγέλων του, στα συμβούλια των σωμάτων και στα συντροφικά του Όντα του Φωτός.
Χρησιμοποιώντας την κάμερα του πλοίου μας, αγαπητές Καρδιές, ας ζουμάρουμε άλλη μια φορά σ´ αυτό το πολύχρωμο, λαμπερό σώμα.  Παρατηρήστε πρώτα το ηλιακό πλέγμα, την περιοχή του ομφαλού και της κοιλιάς, που σας συνδέει με την αργυρή χορδή σας. Αυτή η χορδή εισάγει την ενέργεια του Συμπαντικού Δημιουργού από τη θεϊκή πηγή σας (το βασίλειο του Δημιουργού) στο φυσικό όργανό σας. Με έναν πολύ ειδικό τρόπο, αυτό στη συνέχεια διανέμει αυτή την ενέργεια σε ολόκληρο το φυσικό σας σώμα.
Το κλειδί σ´ αυτή τη διεργασία είναι η σχέση ανάμεσα στο τρίτο και το έκτο τσάκρα (ηλιακό πλέγμα και θύμος αντίστοιχα). Παρατηρήστε ένα βρόγχο ή τόξο ασημόλευκης ενέργειας, που διέρχεται ανάμεσά τους.  Ειδική ζωτική ενέργεια μπαίνει από το πίσω μέρος των ώμων, περίπου στο επίπεδο του ανώτερου θώρακα. Το έκτο τσάκρα είναι το ειδικό κέντρο του σώματος για τη λήψη ενέργειας. Ο θύμος, ένα κέντρο υψηλής ευεξίας και ανοσίας, απορροφά την ενέργεια και τελικά η ζωτική ενέργεια αναμιγνύεται με την ενέργεια της Δημιουργίας – τις ενέργειες του Συμπαντικού Δημιουργού.
Η ενέργεια της Συμπαντικής Δημιουργίας εισρέει διαμέσου της αργυρής χορδής και του τρίτου τσάκρα. Παρατηρήστε πώς αυτό το παλλόμενο «τόξο» ασημόλευκου χρώματος και άλλων παραπλήσιων χρωμάτων λούζει με μια βροχή από αναλαμπές το διάφραγμά σας.  Αυτό συμβαίνει επειδή το τέταρτο κέντρο σας (του διαφράγματος) – το κέντρο της ενέργειας πράνα – μεταλλάσσει τις ενέργειες σε έναν πιο χρήσιμο τύπο και στη συνέχεια τις διαμοιράζει σε κάθε κύτταρο του σώματός σας. Το κέντρο του διαφράγματος χρησιμοποιεί επίσης τις ενέργειες για να μεταμορφώσει πολλές αρνητικές ή περιοριστικές σκεπτομορφές.
Αγαπητές Καρδιές, καθώς προσαρμόζουμε πάλι την κάμερά μας, μπορείτε, χωρίς αμφιβολία, να διακρίνετε τι συμβαίνει με τα ενεργειακά συστήματα του σώματός σας. Η πληροφοριακή ενέργεια κατέρχεται από το ενδέκατο  στο τρίτο τσάκρα, ενώ η ζωτική ενέργεια ανέρχεται από το πρώτο στο τρίτο. Στο τρίτο τσάκρα, οι δυο ενέργειες συναντώνται και διασυνδέονται, στη συνέχεια επανέρχονται στο ενδέκατο τσάκρα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο. Έτσι, ενώνουν τις ενέργειες των κατώτερων τσάκρας με εκείνες των ανώτερων τσάκρας.  Κοιτάξτε προσεκτικά αυτή τη μεγάλη ανταλλαγή των πολύχρωμων και πολύ ζωηρών ενεργειών. Τι απίστευτο καλειδοσκόπιο χρωμάτων, αναλαμπών και μελωδιών απαρτίζει τον καινούργιο εαυτό σας! Ωστόσο, η εικόνα σας για τους εαυτούς σας δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένη. Μυριάδες θαυμάτων απομένουν ακόμα να δείτε!
Καθώς επανεξετάζουμε την παράσταση του Φωτός που συμβαίνει μέσα στο κεφάλι σας, παρατηρούμε ότι αυτές οι εκπληκτικές ενέργειες κινούνται πρώτα μέσω του δωδέκατου και δέκατου τρίτου τσάκρα (του Συμπαντικού Θηλυκού και του Συμπαντικού Αρσενικού αντίστοιχα). Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα διατηρεί τη θηλυκότητά του (αριστερή πλευρά) και την αρσενικότητά του (δεξιά πλευρά). Το νευρικό, το κυκλοφορικό και το συνειδησιακό σύστημα του σώματος αντικατοπτρίζουν όλα τη δυαδικότητα θηλυκής/αρσενικής ενέργειας. Αν εξετάσουμε ολιστικά αυτή την οντότητα, μπορούμε να ανακαλύψουμε πόσο απίστευτη είναι στ´ αλήθεια.
Όπως πολύ σωστά έχουμε παρατηρήσει, το νέο, πλήρους συνείδησης ανθρώπινο ον είναι ικανό να ανανεωθεί, είναι συνδεδεμένο με τον δια-διαστασιακό κόσμο και μπορεί να δει τις πνευματικές ενέργειες.  Αυτό το ον είναι ένα με εκείνο που ονομάζετε βασίλειο των νεκρών (πνευματικό κόσμο) και είναι ικανό να παράγει ισχυρές σκεπτομορφές. Ένα τέτοιο ον αναζητά την Αγάπη και επιθυμεί να ανακαλύψει και να εξακριβώσει τι συνιστά την πραγματικότητα και πώς να κατανοήσει πλήρως τον προορισμό της ψυχής του. Αυτό το όν είναι περίεργο για τις περασμένες και τις μελλοντικές ζωές του και επιδίδεται στην αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας, που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνά του. Με λίγα λόγια, αυτή η επιθυμία δημιουργεί ανάμεσα σε όλα τα υπάρχοντα φυσικά όντα τη βάση για μια νέα συλλογική σύμβαση, που οδηγεί στην οικοδόμηση μιας εντελώς νέας πραγματικότητας.
Σ´ αυτή τη νέα πραγματικότητα, σχηματίζεται ένα πεδίο διευρυμένης συνείδησης.  Μέσα σας και γύρω σας ρέει η συνείδηση των άλλων - οι σκεπτομορφές τους, οι ευχές και οι προσευχές τους, οι εντάσεις τους, οι ανησυχίες τους και άλλα. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι να σας διδάξουμε πώς να ρυθμίζετε αυτές τις νέες ενέργειες και να σας δείξουμε πώς να βρίσκεστε σε ενότητα και αρμονία με αυτή τη νέα συνείδηση. Χρειάζεται να διδαχθείτε το πρότυπο της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης. Μετά θα μπορείτε τελικά να αρχίσετε να κατανοείτε τις διεργασίες που σας περιβάλουν, ώστε να είστε σε θέση να μεταλλαχθείτε σε μια αληθινή φρουρά του πλανήτη ή φυσικοί Άγγελοι.
Μόλις μάθετε να προσαρμόζεστε νοητικά στη νέα σας συνείδηση, θα γίνει απαραίτητο για σας να κατανοήσετε πώς να ελέγχετε και να χρησιμοποιείτε τις σκεπτομορφές, πώς να επικοινωνείτε με τον σωστό τρόπο μ´ εκείνους που έχουν φύγει και πώς να χρησιμοποιείτε τη γνώση του Πνεύματος, για να βοηθάτε τους εαυτούς σας και τους άλλους. Σύμβουλοι από τη Γαλαξιακή Ομοσπονδία Του Φωτός θα μπορέσουν να σας δώσουν αυτή τη διδασκαλία. Καθώς θα συνεχίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, η Μητέρα Γη γνωρίζει πώς θα βρει τους τρόπους, με τους οποίους οι άνθρωποί της θα εκδηλώσουν δια παντός την πραγματικότητά τους. Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει την πραγματικότητά σας σε ανέκαθεν αλληλένδετα και ενοποιημένα πεδία της συνείδησης.
Αγαπητές Καρδιές, καθένας από εσάς είναι ένα ανθρώπινο σημείο Φωτός, που αλληλεπιδρά με όλα τα άλλα, για να παραγάγει έναν πλανητικό ιστό επικεντρωμένης συνείδησης. Αυτός είναι ένας πολύ ιδιαίτερος επικοινωνιακός ιστός, ικανός να κάνει δυνατό σχεδόν οτιδήποτε σ´ αυτόν τον κόσμο. Να επαναλάβω: είσαστε φρουροί ή φυσικοί άγγελοι. Έχετε κατά νου ότι είσαστε σωματικά και, περισσότερο απ´ αυτό, πνευματικά όντα. Γι´ αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε να προετοιμαστείτε για τη μεγάλη αλλαγή που επίκειται να συμβεί. Συνειδητοποιήστε ότι, σαν αποτέλεσμα της συνειδησιακής σας ανάπτυξης, μια καινούργια πραγματικότητα είναι έτοιμη να ανατείλει για όλους τους ανθρώπους σε αυτόν τον ευλογημένο πλανήτη.
Ας ξαναδούμε μερικά από τα συναρπαστικά πράγματα που ανακαλύψαμε σ´ αυτές τις δύο σύντομες περιηγήσεις μας. Μερικές από τις μεταμορφώσεις σας οφείλονται στη διεύρυνση της συνείδησής σας. Διαθέτετε ένα σώμα από Φως (ενεργειακό σώμα), σκεπτομορφές και την ικανότητα να υπερισχύετε της γήρανσης – να ξανανιώνετε.  Έχετε την ικανότητα να επικοινωνείτε τηλεπαθητικά με τους άλλους, με τα φυτά και με τα ζώα και με την ίδια τη δύναμη της Γαίας. Ακόμα, είσαστε ικανοί να επικοινωνείτε με εκείνους που έχουν πεθάνει και με εκείνους που ίσως σήμερα μπορούν να ονομαστούν Άγγελοι ή Ντέβας της φύσης.
Ίσως ρωτήσετε, γιατί η τοπική σας Πνευματική Ιεραρχία συνενώνει ξαφνικά το φυσικό και το πνευματικό σώμα σας. Για ποιο λόγο εγκαθιστούν αυτή τη στιγμή τέσσερα νέα τσάκρας και δημιουργούν ένα δωδεκάκλωνο RNA/ DNA; Με απλά λόγια, ο λόγος για όλα αυτά είναι, ότι η Μητέρα Γη έχει αποφασίσει να αλλάξει πολύ βαθιά τον εαυτό της. Οι Πνευματικές Ιεραρχίες, σε όλη την κλίμακά τους ως το επίπεδο του Δημιουργού, της έχουν δώσει πλήρη ελευθερία να μεταμορφωθεί και να μεταλλαχθεί στον παρθένο και πλήρους συνείδησης εαυτό της.
Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα δωμάτιο, του οποίου οι τοίχοι το πάτωμα, ακόμα και η οροφή φορτίστηκαν ξαφνικά από ηλεκτρισμό. Θα ήταν πολύ δύσκολο για σας να συνεχίσετε να υπάρχετε σ´ αυτό το δωμάτιο, εκτός αν κι εσείς αλλάζατε ανάλογα. Γι´ αυτό χρειάζεται να γίνεται όντα πλήρους συνείδησης.
Τι σημαίνει να είσαι πλήρους συνείδησης; Τρία πράγματα:
1) Γίνεσαι πολυδιαστασιακός στην ενσυνείδητη σκέψη σου, στην πραγματικότητά σου και στις ικανότητές σου.
2) Το φυσικό σου σώμα γίνεται ένα με όλες τις άλλες εκδοχές της νέας σου πραγματικότητας και
3) Αλλάζεις εντελώς τα ενεργειακά σου συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα φυσικά σας συστήματα ενσωματώνουν έμπρακτα την πολυδιαστασιακή φύση σας, καθώς επίσης και το φυσικό, το νοητικό, το συναισθηματικό και το πνευματικό σώμα σας.
Ας επιτρέψουμε τώρα να γίνουν μερικές ερωτήσεις, οι απαντήσεις των οποίων μπορεί να σας βοηθήσουν να καταλάβετε καλύτερα αυτές τις σημαντικότατες αλλαγές, που δημιουργούν τον Νέο Εαυτό σας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερ.: Πώς θα επηρεαστούν από αυτές τις αλλαγές οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη σε ενήλικα σώματα;
Απ.: Αυτή τη στιγμή, η Πνευματική Ιεραρχία ασχολείται με τη διαδικασία προετοιμασίας όλων γι´ αυτή την αλλαγή. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι έχουν αρχίσει ήδη να αισθάνονται ένα διαχωρισμό να συμβαίνει στο τσάκρα της καρδιάς. Η άνω καρδιά γίνεται το κέντρο του θύμου, ενώ η κάτω καρδιά γίνεται ένα αληθινό κέντρο της καρδιάς, περισσότερο επικεντρωμένο στις ενέργειες της Αγάπης. Αυτός είναι ο λόγος, που όλο και περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να νιώθουν κάποια πολύ βαθιά συναισθήματα, καθώς η καρδιά είναι το «κέντρο του συναισθήματος» για το σώμα. Το κέντρο του διαφράγματος επίσης μπαίνει στη θέση του αυτή τη στιγμή.

Ερ.: Πώς επηρεάζει αυτή η διεργασία τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και της μνήμης μας;

Απ.: Για να σας προετοιμάσουν για τα νέα πρότυπα περιστροφικής ενέργειας, τα οποία ο πλήρους συνείδησης εγκέφαλος μπορεί να συλλάβει, συμβαίνουν μέσα στον εγκέφαλο προκαταρκτικές μεταβολές των κυκλωμάτων. Οι άνθρωποι βιώνουν τεράστιες αλλαγές στα πρότυπα της μνήμης τους - απώλεια της βραχυπρόθεσμης μνήμης, την αιφνίδια επανεμφάνιση από παλιά ξεχασμένων μνημών και πρωτοφανώς ζωηρά όνειρα. Πάρα πολλοί από εσάς υφίστανται μια διεργασία ανάκτησης της μνήμης. Σαν αποτέλεσμα τόσο της απώλειας της βραχυπρόθεσμης μνήμης όσο και της ανάκτησης της μνήμης, οι εγκέφαλοί σας προετοιμάζονται για την πλήρης συνείδηση.  Όλο και περισσότερο, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τις ολογραφικές ικανότητες του εγκεφάλου.

Ερ.: Με τι θα μοιάζει το πλήρες πρότυπο του αναδυόμενου ολογραφικού εγκεφάλου και της κεφαλής και πότε εμείς θα δούμε τις αλλαγές;

Απ.: Οι τροποποιήσεις παίρνουν συνήθως περίπου μια γενεά για να εκδηλωθούν. Υπάρχει μικρή διαφορά στην εμφάνιση ανάμεσα σ´ ένα άτομο που γεννιέται έτσι και ένα άτομο που τώρα υφίσταται την τροποποίηση. Τα αποτελέσματα είναι ίδια. Όταν θα έχετε αποκτήσει την πλήρη συνείδηση, οι φάσεις της αναπαραγωγής της ύπαρξής σας θα αξιοποιούν τα νέα, δωδεκάκλωνα γονίδιά σας. Σαν αποτέλεσμα, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι που γεννιούνται σε ανθρώπινους πολιτισμούς πλήρους συνείδησης, τα μωρά όντως δείχνουν λίγο διαφορετικά από εσάς. Τείνουν να είναι λίγο ψηλότερα, με μεγαλύτερα κεφάλια και όμορφα, μεγάλα μάτια. Επίσης, τα αυτιά τους είναι ελαφρώς μεγαλύτερα και τοποθετημένα ψηλότερα στο κεφάλι.

Ερ.: Έχω άλλη μια ερώτηση για τις σωματικές αλλαγές. Μιλάς για την αναγέννηση του θύμου αδένα στη διάρκεια δυο γενεών. Τι συμβαίνει με τους θύμους αδένες εκείνων που είναι τώρα ενήλικες;

Απ.: Θα γίνουν πολύ μεγαλύτεροι. Επί του παρόντος, η λειτουργική καταστολή και η συρρίκνωση του θύμου είναι μια κύρια αιτία της διαδικασίας της γήρανσης στο συνειδητό σώμα. Όταν αποκατασταθεί η λειτουργία του θύμου αδένα σας, δεν θα γερνάτε σχεδόν καθόλου. Ο θύμος σας συρρικνώθηκε εξ αιτίας της αύξησης της διάχυτης ακτινοβολίας, που προκλήθηκε όταν τα δυο στερεώματα κατέρρευσαν(2). Μόλις επιστρέψετε στο σώμα πλήρους συνείδησης, θα μπορέσει να αποκατασταθεί εντελώς η αληθινή λειτουργία του θύμου. Ο θύμος αδένας σας μπορεί πραγματικά να μεγεθυνθεί μέχρι σχεδόν το ένα τρίτο του μεγέθους της καρδιάς. Μόλις αυτό συμβεί, θα έχετε ένα όργανο στο σώμα σας, που θα συντηρεί και θα σταθεροποιεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Αυτό επίσης θα σας επιτρέπει πρακτικά να ελέγχετε τη διεργασία της γήρανσης, γιατί θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αποκατεστημένο θύμο για να ανανεώσετε τους εαυτούς σας.

Ερ.: Τι είναι ένα βαθμωτό κύμα(1) και ποια είναι η σπουδαιότητα των νέων τσάκρας της κεφαλής, που διαμορφώνουν μια κεραία βαθμωτών κυμάτων;

Απ.: Ένα βαθμωτό κύμα είναι το αποτέλεσμα της μετάδοσης δια-διαστασιακών ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και λειτουργεί στον πολυδιαστασιακό χωροχρόνο. Ένα βαθμωτό κύμα τείνει να μεταδοθεί σαν ένα κύμα που διασχίζει τον χωροχρόνο ή σαν ένα στατικό κύμα. Γι´ αυτόν τον λόγο, είναι μια πολύ μοναδική μορφή κύματος και χρειάζεται μια πολύ ειδικού τύπου κεραία για να το συλλάβει. Όταν μεταβληθεί η συνείδησή σας, θα είστε ικανοί να συλλάβετε αυτά τα πεδία μέσω των δικών σας μεταβολών συχνότητας και τις δια-διαστασιακές δυνατότητες γύρω από το πεδίο της αύρας σας. Στο επόμενο στάδιο, θα χρειάζεται να επεξεργάζεστε αυτούς τους νέους τύπους δια-διαστασιακής πληροφορίας. Μόλις αφαιρεθεί το πώμα της περιορισμένης συνείδησης, συγκεκριμένες δομές RNA/DNA θα μπορούν τότε να προσλαμβάνουν αυτήν την πληροφορία και να επιτρέπουν στα κύτταρα του εγκεφάλου σας την απ´ ευθείας επεξεργασία της από δια-διαστασιακές πηγές. Θα έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων στα δικά σας πνευματικά και νοητικά επίπεδα αλλά και στα κυτταρικά ή σωματικά επίπεδα.  Αυτή η νέα ικανότητα θα σας επιτρέπει να αλληλεπιδράτε αμέσως, απ´ ευθείας και δια-διαστασιακά με οτιδήποτε συμβαίνει στην πραγματικότητά σας.

Ερ.: Αποτελεί αυτό μέρος της επανασύνδεσης με την μεγαλύτερη πραγματικότητα;

Απ.: Ναι. Αυτό είναι ακριβώς αληθινό. Γίνεστε ικανοί να βιώσετε την πλήρη πραγματικότητα, το αληθινό «Τώρα», για το οποίο έχουν μιλήσει όλοι οι μεγάλοι μύστες. Το αληθινό «Τώρα», που είναι του δια-διαστασιακού γαλαξία και του σύμπαντος, θα είναι το δικό σας «Τώρα».

Ερ.: Πώς το RNA/DNA μεσολαβεί σ’ αυτή τη διεργασία;

Απ.: Οι διαφοροποιήσεις και οι προηγμένες συλλήψεις της γενετικής, τα είδη των πραγμάτων που συζητήθηκαν από πολλούς επιφανείς ανθρώπους στην εναλλακτική ιατρική, έχουν ανακαλυφθεί. Εταιρείες φαρμάκων, που κάνουν γενετική έρευνα και μεγάλα πανεπιστήμια που συνεργάζονται μαζί τους, καθώς και τα εθνικά ιδρύματα υγείας, φέρνουν πάντα στο φως παρόμοιες διεργασίες. Αυτή η κατάσταση σημαίνει απλά, ότι βρίσκεστε σε μια διαδικασία τρομερής αλλαγής. Κατά συνέπεια, χρειάζεται να κατανοήσετε, ότι οι κυτταρικές δομές σας επηρεάζουν το σώμα και το μυαλό, όπως οι σκεπτομορφές του μυαλού επηρεάζουν την κυτταρική δομή του σώματος.

Ερ.: Επί του παρόντος, στο φυσικό επίπεδο, προετοιμαζόμαστε να δεχθούμε αυτές τις σπουδαίες για το μέλλον μας αλλαγές. Μολονότι ήδη περιέχουμε το RNA/DNA, αυτό είναι τώρα σε λανθάνουσα κατάσταση ή σε λειτουργία πολύ κατώτερη από την πλήρη. Βρίσκεται σε φάση αναδημιουργίας, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε «και με τους τέσσερις καυστήρες», αντί με μόνον τον ένα ή τους δύο. Καθώς συντελούνται αυτές οι αλλαγές, θα έχουμε τη δυνατότητα να «λειτουργήσουμε» με χάρη και ευκολία;

Απ.: Ναι. Αυτός είναι ο λόγος που το θεραπευτικό έργο διαφόρων γνωστών πρακτικών της Βεδικής Ιατρικής (παραδοσιακής της Ινδίας) είναι τόσο σημαντικό. Δίνουν οδηγίες στους δυτικούς αναγνώστες τους σχετικά με την αληθινή, θεραπευτική αξία αυτής της προσέγγισης της αρχαίας ιατρικής στη διασύνδεση όλων των μορφών ζωής. Η πληροφορία τους κουμπώνει ωραία με την πλημμύρα των βιολογικών στατιστικών, που τώρα ξεχύνεται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οι στατιστικές αυτές δείχνουν, ότι ο ίδιος ο αέρας που αναπνέουμε, τα πρωτεϊνικά νήματα του RNA/ DNA μας, ακόμα και τα υλικά που απαρτίζουν τα κύτταρά μας, όλα ανταλλάσσονται συνεχώς μεταξύ όλων των γήινων μορφών ζωής.  Από τον συνδυασμό αυτών των δυο σπουδαίων πεδίων γνώσης (των ιατρικών στατιστικών και της Βεδικής ιατρικής), παρέχεται μια εξήγηση των τρόπων, με τους οποίους η συνείδηση υπάρχει σ´ αυτόν τον πλανήτη σε αμοιβαία σχέση με τη φυσική οντότητα. Εδώ οι εκδοχές της ζωής είναι ολοκληρωτικά αλληλένδετες. Για όλους τους πρακτικούς σκοπούς, είστε, χωρίς καμιά αμφιβολία, ένας ενδοσυνδεδεμένος οργανισμός. Με τον καιρό θα αρχίσετε να αναγνωρίζετε, ότι υπάρχει μια φυσική βάση για τη συνείδηση και θα καταλάβετε πλήρως, ότι είστε πάντα κάτι πολύ περισσότερο από απλά ένα φυσικό σώμα.

Ερ.: Πώς σχετίζεται αυτή η ιδέα με αυτό που συμβαίνει τώρα στα φυσικά σώματά μας;

Απ.: Το φυσικό σώμα έχει τον δικό του τρόπο να κάνει πράγματα. Για παράδειγμα, πολλοί από τους επιστήμονές σας έχουν ανακαλύψει, ότι το τοίχωμα του κυττάρου και ο κυτταρικός πυρήνας είναι ίσης σημασίας στον προσδιορισμό της δυναμικής του κυττάρου. Ο πυρήνας και το κυτταρικό περίβλημα θεωρούνται τώρα σχεδόν σαν ένα. Οι ερευνητές σας ανακαλύπτουν, ότι κυτταρική δυναμική έχει αποτελέσματα που φτάνουν πολύ πιο μακρυά απ´ ό,τι η παραδοσιακή βιολογία έχει κάνει τους περισσότερους ανθρώπους να πιστεύουν. Έχει συμβεί μια τεράστια έκριξη στην κατανόηση της φύσης του τι πραγματικά είναι η ζωή. Οι ερευνητές σας διεξάγουν τώρα πειράματα, που παρουσιάζουν τη Ζωή σαν μια μορφή δια-διαστασιακού Φωτός. Αρχίζετε να μαθαίνετε τους τρόπους, με τους οποίους αυτό το Φως επηρεάζει την κυτταρική δομή, σ´ έναν βαθμό μεγαλύτερο απ´ ότι κανείς θα θεωρούσε ποτέ δυνατό.

Ερ.: Οδηγεί αυτή η γνώση σε μια νέα βιολογία;

Απ.: Ναι, επί του παρόντος αρχίζετε να βλέπετε πώς δημιουργείται η φυσική κυτταρική δομή και πώς το Φως και ο μαγνητισμός δημιουργούν, συντηρούν και διαφοροποιούν τον πραγματικό μεταβολισμό και την ιστορία της ζωής του κυττάρου. Απ´όλη την έκταση του πλανήτη αντλείτε πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, που δίνουν την εικόνα του πώς διαφοροποιείται η γενετική. Βλέπετε επίσης πώς η γενετική επηρεάζει τη συνείδηση και πώς η συνείδηση επηρεάζει τη γενετική. Αναπτύσσετε μια μορφή κβαντικής βιολογίας.

Ερ.: Έχεις δηλώσει, ότι το φυσικό σώμα μας είναι στην πραγματικότητα καθαρή σκέψη. Μπορείς να το εξηγήσεις;

Απ.: Βεβαίως! Το φυσικό σώμα σε ένα ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο του 90% είναι κενός χώρος. Το υπόλοιπο υλοποιεί το Φως, σχηματοποιημένο από τις σκεπτομορφές σας. Αυτές οι ατομικές και συλλογικές, νοητικές και συναισθηματικές κατασκευές δημιουργούν την τρισδιάστατη πραγματικότητά σας μέχρι τις μικρότερες λεπτομέρειες. Μέρος αυτών των σκεπτομορφών είναι κληρονομικές (διατηρημένες ως εσάς από τους πιο αρχαίους των προγόνων σας). Οι υπόλοιπες προέρχονται από την παιδική ηλικία σας και από την ενήλικη ζωή σας. Αυτές οι κατασκευές έχουν συνδυαστεί για να δημιουργήσουν το φυσικό σώμα που τώρα έχετε.

Ερ.: Μπορώ να αλλάξω τη μορφή μου και το χρώμα, το μήκος και την πυκνότητα των μαλλιών μου;

Απ.: Η απάντηση σ´ αυτή τη συγκεκριμένη ερώτηση είναι «ναι». Όταν θα είστε στην πλήρη συνείδηση, θα έχετε πλήρη έλεγχο του φυσικού σας σώματος.  Εκείνο που τότε θα μπορείτε να κάνετε είναι κάτι, που τώρα μπορεί να σας φαίνεται σαν μαγεία. Ωστόσο, στη νέα σας πραγματικότητα, αυτό δεν θα είναι τίποτε περισσότερο από τη συνειδητοποίηση των αληθινών επιθυμιών σας. Έχετε κατά νου, πως ό,τι σκέπτεστε είναι εκείνο που είστε.

Ερ.: Τι γίνεται με τους ανθρώπους, που απλά κάθονται αναπαυτικά στην πολυθρόνα και παρακολουθούν τις βραδινές ειδήσεις ή κάποιο διασκεδαστικό πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο; Παίρνουν την απαραίτητη πληροφόρηση;

Απ.: Ναι. Πολλοί απ´ αυτούς την παίρνουν. Πολλοί συγγραφείς και κινηματογραφιστές είναι δημοφιλείς χάρις στην επιτυχία τους στο να εξηγήσουν τη θέση της Βεδικής και της εναλλακτικής ιατρικής σε αυτά τα ζητήματα. Πολλά συμβαίνουν εκεί έξω. Στην πραγματικότητα, έχετε κατακτήσει ένα κατώφλι της συνείδησης. Μόλις φτάνετε σ´ ένα ορισμένο επίπεδο, αρχίζετε να ερευνάτε. Γι´ αυτό τα βιβλία αυτών των κατηγοριών είναι ξαφνικά στους καταλόγους των «μπεστσέλερ».  Σαν ένα άτομο με αδηφάγο όρεξη ή μεγάλη δίψα, καθώς η διαδικασία σας εξελίσσεται, ερευνάτε αυτά τα πεδία όλο και περισσότερο.

Ερ.: Είναι σαν τις «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου», όπου οι άνθρωποι ωθούνταν από μια έντονη παρόρμηση να πάνε στον «Πύργο», κυριευμένοι από μια εικόνα, που αδυνατούσαν να εξηγήσουν; Απλά «γνώριζαν» ότι έπρεπε να ψάξουν, ώσπου ανακάλυψαν ποιο ήταν εκείνο για το οποίο έψαχναν.

Απ.: Ακριβώς.

Ερ.: Και είναι μια εσωτερική έξαψη που ξεσηκώνει τους ανθρώπους! Γνωρίζουμε τι είναι εκείνο που ψάχνουμε, ή υπάρχει μόνο μια βαθιά παρόρμηση μέσα μας;

Απ.: Νιώθετε μια ισχυρή, εσωτερική παρόρμηση, που είναι ένα κρίσιμο μέρος αυτής της διαδικασίας της αλλαγής. Καθώς η διαίσθησή σας αναπτύσσεται, αρχίζετε να αναγνωρίζετε αισθήματα, που έρχονται από εντός. Αυτή είναι η πολυμήχανη ενέργεια της καρδιάς. Είναι εκείνο στο οποίο αφορά αυτή η «νέα» πραγματικότητα που τώρα δημιουργείτε. Ένας πολιτισμός πλήρους συνείδησης βασίζεται εξ ολοκλήρου στην Αγάπη (την ενέργεια της καρδιάς). Είναι θεμελιωμένος στο ενδιαφέρον για τον εαυτό αλλά και για όλους τους άλλους, καταλήγοντας σε μια εξαίσια ισορροπία, που βιώνεται φυσικά από όλους. Συγχρόνως, μια γεννετική μεταβολή αλλάζει επίσης τη συνείδησή σας. Είναι ο λόγος για ένα αυξημένο ενδιαφέρον για τους Αγγέλους και για το γεγονός ότι οι άνθρωποι προσεγγίζουν περισσότερο τα ψυχικά πεδία και τον μυστικισμό.  Σε ολόκληρο τον πλανήτη υπάρχει μια ραγδαία αναπτυσσόμενη, μεσιανικού τύπου πίστη. Το πρώτο επίπεδο εκφράζεται από δραστηριότητα αναζωογόνησης των θρησκειών και εσείς θα κινηθείτε πέρα από αυτήν. Η τεράστια πρόοδός σας στην πνευματική αφύπνιση, την οποία τώρα βιώνετε, συμβαίνει σε όλους ανεξαιρέτως τους πολιτισμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό το χαρακτηριστικό (η επιστροφή στις αρχικές, πνευματικές ρίζες σας) είναι μέρος του προγράμματος. Οι άνθρωποι βλέπουν τώρα τη σπουδαιότητά του. Αυτόχθονες λαοί διαχέουν επίσης τις γνώσεις τους. Πνευματικοί οδηγοί έχουν δώσει έντολή σε σαμάνους και σε ιερά μέλη νομαδικών εθνών, να διαδώσουν ΤΩΡΑ αυτήν την ζωτικής σημασίας γνώση.

Ερ.: Ανεξάρτητα από το τι νόμιζαν οι άνθρωποι ότι είναι, ξυπνούν τώρα σε αυτό που πραγματικά είναι. Μπορεί η διαστημική μας οικογένεια να μας πάρει από το χέρι και να μας οδηγήσει προς την γνήσια παράδοσή μας;

Απ.: Ναι. Πολύ σύντομα θα εμφανιστεί η διαστημική οικογένειά σας και θα επιβεβαιώσει αυτήν την πληροφορία. Στη συνέχεια θα υλοποιήσουμε μαζί εκείνο τον πολιτισμό, που πάντα αναμενόταν από εσάς - πράγμα που στην πράξη έχει ήδη αρχίσει. Εμείς, στη Γαλαξιακή Ομοσπονδία Του Φωτός, είμαστε πολύ υπερήφανοι για τα επιτεύγματά σας. Σύντομα θα σταθείτε δίπλα μας ως ίσοι. Θα έχετε ολοκληρώσει τη θαυμαστή μεταμόρφωσή σας σε όντα πλήρους συνείδησης, ζώντας σε μια γαλαξιακή κοινωνία! Αναφορικά με αυτό, το επόμενο μέρος του ταξιδιού του αστρόπλοιού μας θα μας επιτρέψει να δούμε από κοντά τι πραγματικά περιλαμβάνει η γαλαξιακή κοινωνία._____________________________________________

(1)          Βαθμωτά κύματα (scalar waves)
http://www.youtube.com/watch?v=oR7_NH0cZe4 (Το περιεχόμενο αυτού του βίντεο είναι κυρίως φράσεις στην Αγγλική, που εξηγούν τι είναι τα «βαθμωτά κύματα», συνοδευόμενες από σχετικές εικόνες. Στο προσεχές μέλλον αυτές οι φράσεις θα μεταφραστούν και μαζί με τις εικόνες θα αποτελέσουν ένα ενιαίο κείμενο στην ελληνική γλώσσα).

(2)          Δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί τι ακριβώς υπονοείται σ’ αυτό το σημείο. Η φράση του πρωτοτύπου είναι «...when the two firmaments collapsed». Η λέξη “firmament” είναι το «στερέωμα» των Γραφών, όπως εξηγεί η Wikipedia στο σχετικό λήμμα (http://en.wikipedia.org/wiki/Firmament): Το στερέωμα είναι ο ουρανός, θεωρούμενος σαν ένας τεράστιος θόλος. Σύμφωνα με τη Γένεση, ο Θεός δημιούργησε το στερέωμα για να διαχωρήσει τα «υπεράνω ύδατα» (την πηγή της βροχής) από τα «υποκάτω» (στον κάτω κόσμο).


2 σχόλια:

  1. ΕΧΩ ΜΕΙΝΕΙ ΑΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...
    ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΟΛΑ ΗΤΑΝ ΣΑΝ ΣΚΟΡΠΙΟ ΠΑΖΛ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΕΙΡΑ...
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...
    ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΣ... ♥☼ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΦΩΣ ☼♥

    ΑπάντησηΔιαγραφή