Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Οι προοπτικές της ανθρώπινης κοινωνίας και η παρέμβαση του εξωγήινου παράγοντα

Το παρακάτω κείμενο έχει γραφτεί σαν εισαγωγή στην ζωντανή και προφορική παρουσίαση ενός ζητήματος, τη φύση του οποίου μπορεί κανείς να αντιληφθεί διαβάζοντας αυτές τις γραμμές. Δεν είναι, δηλαδή, εισαγωγή γι' αυτό το ιστολόγιο, όμως βοηθάει τον μη εξοικιωμένο αναγνώστη να προσεγγίσει ευκολώτερα αυτά που ακολουθούν.

Αγαπητοί φίλοι,

Τα στοιχεία που βρίσκονται συγκεντρωμένα και ταξινομημένα στη διαρκώς εμπλουτιζόμενη συλλογή, που αποτελεί το αντικείμενο της παρουσίασης που θα ακολουθήσει, είναι προϊόντα μιας επίπονης μακροχρόνιας έρευνας. Μιας έρευνας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δημοσιογραφική από μια άποψη και με μια διευρυμένη και ελαστική έννοια του όρου. Με την έννοια τουλάχιστον ότι, κατά 90 ως 95 % η ύλη που έχει συγκεντρωθεί προέρχεται από τη μελέτη ενός μεγάλου όγκου δημοσιεύσεων στο Διαδίκτυο, στον ημερήσιο και εξειδικευμένο τύπο και σε βιβλία ελληνικής και ξένης προέλευσης. Το υπόλοιπο μέρος της ύλης είναι αποτέλεσμα άμεσης προσωπικής παρατήρησης.

Το ζήτημα που πρόκειται να μας απασχολήσει στη συνέχεια είναι κατά βάση ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της τρέχουσας δεκαετίας, από την άποψη της ολοκλήρωσης μιας μεγάλης περιόδου της ανθρώπινης ιστορίας και το πέρασμα σε μια καινούργια. Κατ’ επέκταση, τα διάφορα επί μέρους ζητήματα που συνδέονται με αυτή τη μεταβατική διαδικασία, με κυριότερο απ’ αυτά την παρουσία στο περιβάλλον της Γης ενός πλήθους εξωγήινων δυνάμεων, που έχουν σαν αποστολή να παρέμβουν θετικά στην δραματική και κρίσιμη φάση που διανύουμε.

Όμως μην πιστέψετε οτιδήποτε απ’ όσα θα ακολουθήσουν. Δεν έχω σαν στόχο να σας πείσω αλλά να σας μεταδώσω μια πληροφόρηση για το τι βρήκα ανασηκώνοντας την κουρτίνα. Άλλωστε και ο ίδιος δεν πιστεύω, ερευνώ. Η αποκρυστάλλωση μιας άποψης ή μιας θέσης έρχεται μετά από πολύ ψάξιμο και διασταύρωση στοιχείων και πάντα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της διάψευσης, της αναθεώρησης, της τροποποίησης. Υπάρχουν κάποια πράγματα, στα οποία έχω καταλήξει και τα πιστεύω. Όμως το κυρίαρχο στην όλη υπόθεση δεν είναι το πιστεύειν αλλά το ερευνάν. Αξιοποιήστε τα τυχόν ερεθίσματα που θα προκύψουν, προκειμένου να τοποθετηθείτε ερευνητικά απέναντι στο όλο ζήτημα και να καταλήξετε συν τω χρόνω στα δικά σας συμπεράσματα.

Αρχίζοντας την παρουσίαση των στοιχείων που έχω συγκεντρώσει για την ενημέρωσή σας, θεωρώ σκόπιμο και αναγκαίο να προτάξω αυτή τη σύντομη αλλά αναλυτική εισαγωγή, προκειμένου να έχετε εξ αρχής υπ' όψιν σας κάποιες διευκρινίσεις, που θα διευκολύνουν τόσο εσάς στην παρακολούθηση αυτής της παρουσίασης, όσο και εμένα τον ίδιο στην εκτέλεσή της. Το όλο ζήτημα είναι από τη φύση του ιδιαίτερα στριφνό και δυσνόητο, περιλαμβάνει πολλά αιχμηρά σημεία, που δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό ακόμη και την ακουστική αποδοχή των περιεχομένων πληροφοριών και οδηγούν στην ανάγκη επανειλημμένων διακοπών της παρουσίασης, προκειμένου να δοθούν συμπληρωματικές διευκρινίσεις και πρόσθετες, υποβοηθητικές πληροφορίες.

Πολύ συχνά διατυπώνεται σε σχετικές συζητήσεις η άποψη, ότι μέσα σ' αυτό το αχανές διάστημα που μας περιβάλλει, δεν είναι δυνατόν η Γη να αποτελεί μοναδική περίπτωση ανάπτυξης ζωής και ύπαρξης νοημόνων όντων. Παρ' όλ' αυτά, παρατηρείται στους εκφραστές αυτής της άποψης ένας εξαιρετικά μεγάλος δισταγμός απέναντι στο ενδεχόμενο τέτοια νοήμονα όντα πράγματι να υπάρχουν βάσει αποδείξεων και να είναι η φυσική παρουσία τους στο περιβάλλον αλλά και στο έδαφος του πλανήτη μας ένα πραγματικό γεγονός. Υπάρχει, παράλληλα μ' αυτόν τον δισταγμό, μια αξιοσημείωτη εμμονή στην αυθαίρετη πεποίθηση ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει, ότι δεν υπάρχουν σχετικές αποδείξεις, ότι μια επίσκεψη εξωγήινων όντων θα προϋπέθετε ταξίδι υπερβολικά μεγάλης διάρκειας, ακόμη και στην περίπτωση μετακίνησης με την ταχύτητα του φωτός.

Στα πλαίσια αυτής της αντιπαράθεσης μεταξύ των θετικών και των αρνητικών διαθέσεων περί της φυσικής παρουσίας εκπροσώπων εξωγήινων πολιτισμών στον χώρο της Γης, έχει αναπτυχθεί και η γνωστή φιλολογία περί ιπταμένων δίσκων, με όλες τις επί μέρους πτυχές της. Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει αφήνει πίσω της όλο αυτό το ζήτημα περί της ύπαρξης ή μη των ιπταμένων δίσκων και της τεχνικής δυνατότητας επίσκεψης εξωγήινων όντων, θεωρώντας τα σχετικά ερωτήματα ξεπερασμένα από την ίδια την πραγματικότητα. Αυτή ακριβώς η πραγματικότητα αποτελεί και το περιεχόμενο αυτής της παρουσίασης.

Τα στοιχεία που συνθέτουν τον κορμό αυτής της παρουσίασης δεν είναι όλα εξ ίσου αντιληπτά και προφανή. Οι παγιωμένες στερεότυπες αντιλήψεις της μεγάλης μάζας της γήινης ανθρωπότητας περί εφικτού και περί επιστημονικά ορθού, αποτελούν σιδερένιες μπάλες δεμένες στα πόδια της και στενά κλουβιά για το ανθρώπινο πνεύμα. Η παρακολούθηση της παρουσίασης και πολύ περισσότερο η αποδοχή των θέσεων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, περνούν μέσα από την εγκατάλειψη μιας σειράς παραδοσιακών απόψεων για την γήινη ιστορία και την φύση του κόσμου και την αναγνώριση κάποιων ριζοσπαστικών νέων ιδεών, που έχουν να κάνουν τόσο με τη θεωρία όσο και με την υλική πραγματικότητα.

Ένας παράγοντας, σχετιζόμενος άμεσα με το σύστημα των καθιερωμένων αντιλήψεων, που δυσχεραίνει την αποδοχή από μέρους του κοινού των στοιχείων που απαρτίζουν αυτήν την παρουσίαση, είναι η μη εξοικείωση αφ’ ενός με τη φύση μιας σειράς πηγών, από τις οποίες προέρχεται ένας σημαντικός όγκος των παρουσιαζόμενων πληροφοριών και αφ’ ετέρου με τη «βασική αρχή» λειτουργίας αυτών των πηγών. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στις υπερβατικές, πέραν της γήινης πραγματικότητας, οντότητες, οι οποίες μεταδίδουν μηνύματα μέσω ικανών προς τούτο γήινων φυσικών προσώπων, κάνοντας χρήση του φαινομένου της τηλεπάθειας.

Η αξιοπιστία αυτών των πηγών και η εγκυρότητα των μηνυμάτων που μεταδίδουν συμπεραίνεται από το πλήθος των πηγών και το πολύ μεγαλύτερο πλήθος των μηνυμάτων αλλά ακόμη περισσότερο από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών των μηνυμάτων: υπάρχει στο περιεχόμενό τους συνέπεια και λογική αλληλουχία σε μεγάλο μήκος χρόνου, υπάρχει αρμονία και συμβατότητα μεταξύ όλων των επί μέρους πηγών και τέλος υπάρχει άμεση θετική σχέση του περιεχομένου των μηνυμάτων με την επίκαιρη ή τη διαχρονική ζώσα πραγματικότητα.

Πέρα από την κατηγορία των πηγών που εδώ ονομάζω υπερβατικές, υπάρχει και εκείνη των εντελώς συμβατικών πηγών πληροφόρησης, των οποίων η μόνη ιδιαιτερότητα είναι το γεγονός ότι δεν ανήκουν και δεν υπακούουν στο παγκόσμιο εξουσιαστικό κατεστημένο. Στον χώρο αυτό συγκαταλέγονται ειδησεογραφικά πρακτορεία εναλλακτικής ενημέρωσης, συγγραφείς και ντοκυμαντερίστες που αποκαλύπτουν τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στον κόσμο και αριστερές πολιτικές δυνάμεις, που αναλύουν από τη δική τους δημιουργική σκοπιά την επικαιρότητα σε πλανητικό επίπεδο και δίνουν την θετική προοπτική για την ανθρωπότητα και το φυσικό περιβάλλον. Το έργο αυτών των πηγών συμπληρώνει θετικά και επιβεβαιώνει το υλικό που συλλέγουμε από τις πηγές της πρώτης κατηγορίας, άσχετα αν από μέρους τους δεν υπάρχει συνειδητή επίγνωση του γεγονότος.

Μια συγκεκριμένη παράμετρος που σχετίζεται με τις παγιωμένες στερεότυπες αντιλήψεις περί επιστημονικά ορθού και έχει ιδιαίτερη αξία στα πλαίσια του εξεταζόμενου ζητήματος, είναι η θεώρηση του μέσου σημερινού ανθρώπου για τον πλανήτη Γη και κατ’ επέκταση για το οικοσύστημα και το κλίμα. Είναι καθοριστικής σημασίας η μεταστροφή της ανθρώπινης αντίληψης προς την εκδοχή της αρχαίας έννοιας της Γαίας, κατά την οποία ο πλανήτης είναι ένα έμβιο και έμψυχο ον, με προσωπική βούληση και με δική του εσωτερική δυναμική, στη βάση μιας δικής του εξελικτικής διαδικασίας. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την παράμετρο αυτή θα προκύψουν και θα εξεταστούν αναπόφευκτα στην πορεία αυτής της παρουσίασης. Η δε αμφισβήτηση της αξιοπιστίας αυτής της εκδοχής για μένα αντιμετωπίζεται με τον εξής απλό τρόπο: Πρώτον, κανείς δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει περί του αντιθέτου. Δεύτερον, πείθομαι από τις δηλώσεις εκείνων που είναι σε θέση να γνωρίζουν και που με έχουν πείσει πως μπορώ και πρέπει να τους εμπιστεύομαι.

Πριν κλείσω αυτόν τον πρόλογο θα πρέπει να διευκρινίσω ότι, οι επί μέρους γνώσεις, οι οποίες από κοινού συνιστούν το εφόδιο για την προσέγγιση του ζητήματος, που αποτελεί το αντικείμενο αυτής της παρουσίασης, συνθέτουν όλες μαζί ένα σφαιρικό παζλ, το ποσοστό πληρότητας του οποίου είναι καθοριστικό για την έκβαση αυτής της προσέγγισης. Επιμένω στην έννοια αυτή του σφαιρικού παζλ, διότι όλα τα στοιχεία που το απαρτίζουν συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με κάποια γειτονικά τους, τα οποία υποστηρίζουν και από τα οποία υποστηρίζονται. Όταν η πληρότητα του σφαιρικού αυτού παζλ ξεπεράσει ένα κρίσιμο ποσοστό, παρουσιάζεται μπροστά στον παρατηρητή μια σχεδόν ολοκληρωμένη, ικανοποιητική και αξιοποιήσιμη εικόνα εργασίας, ανεξάρτητα από τα κενά που ενδεχομένως εξακολουθούν να υπάρχουν σ’ αυτήν.

Τέλος θεωρώ χρήσιμο να επισημάνω, ότι προσωπικά διακρίνω δυο κύριους άξονες σαν βασικά δομικά στοιχεία του εξεταζόμενου ζητήματος:

Ο ένας είναι εκείνος που αφορά στην υπόσταση του γήινου πολιτισμού και, με αφετηρία τις απαρχές του πολιτισμού αυτού σε ένα πολύ μακρινό παρελθόν, καταλήγει στην σημερινή κρίσιμη καμπή του και στις διαφαινόμενες εκδοχές υπέρβασης των σημερινών αδιεξόδων του.

Ο δεύτερος συνίσταται σε ένα μεγάλο πλήθος «εξωπραγματικών» και «εξώκοσμων» παραγόντων, ξένων προς τα ακαδημαϊκώς ορθά πεδία γνώσης του γήινου ανθρώπου, οι οποίοι ωστόσο πάντοτε βρίσκονταν δίπλα στη δική μας πραγματικότητα, πίσω από ένα δυσκίνητο παραπέτασμα, περιμένοντας το πλήρωμα του χρόνου για την αποκάλυψή τους.

Οι δύο αυτοί άξονες συναντώνται στο παρόν της ανθρωπότητας, στη φάση αυτή, που αποτελεί και το πλήρωμα του χρόνου, προκειμένου να διαμορφώσουν τη νέα δυναμική των πραγμάτων και να δώσουν περιεχόμενο στον μυστηριώδη και σκοτεινό όρο «Συντέλεια Του Αιώνα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου