Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2011

Το θεμελιώδες ερώτημα


Μέσα στις τελευταίες δύο-τρεις δεκαετίες έχει αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαιότητας και επικοινωνίας ανάμεσα σε ορισμένους κύκλους της γήινης ανθρωπότητας και σε κύκλους ή εκπροσώπους εξωγήινων πολιτισμών. Μετά την έναρξη της νέας χιλιετίας το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς η περίοδος αυτή αποτελεί την τελική ευθεία προς το κοσμικό γεγονός των μεγάλων αλλαγών του πλανήτη Γη και τη συναρτώμενη με αυτές συνειδησιακή αναβάθμιση της ανθρωπότητας. Μέσα στα πρόσφατα χρόνια εξελίσσεται μια πλημμυρίδα πληροφόρησης σχετικά με τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν στο άμεσο μέλλον σε γεωλογικό, γαιοπολιτικό, κλιματικό, βιολογικό και συνειδησιακό επίπεδο. Η πλημμυρίδα αυτή συνίσταται κατά κύριο λόγο στον μεγάλο αριθμό των μηνυμάτων που, με τη μεσολάβηση διάμεσων, μεταδίδονται από εξωγήινες πηγές και διαχέονται προς τον γήινο πληθυσμό.

Παράλληλα βέβαια υπάρχει και ο χώρος των εκδόσεων, στον οποίο ένα τεράστιο πλήθος βιβλίων και περιοδικών παρέχει σχετική πληροφόρηση, επαληθεύοντας τις κλασικές εσχατολογικές αναφορές της παγκόσμιας μυθολογίας και τις θρησκευτικές ιουδαιοχριστιανικές προφητείες.

Το παρόν άρθρο έχει σαν στόχο να οδηγήσει στην τεκμηριωμένη άποψη, ότι οι ενδείξεις και πληροφορίες, οι παρεχόμενες από εξωγήινες κυρίως πηγές, για την κρισιμότητα της διανυόμενης καμπής του επίγειου πολιτισμού, μπορούν να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν. Καθοριστικός παράγων για τον σχηματισμό αυτής της άποψης είναι η απάντηση σε ένα θεμελιώδες, κυρίαρχο ερώτημα.

Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να είναι παρά εκείνο που διερευνά την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία εκείνων που μεταδίδουν τα αισιόδοξα μηνύματα για τη θετική μεταβολή της γήινης πραγματικότητας (κατάργηση της παραδοσιακής διακυβέρνησης του κόσμου από τη Σκοτεινή Συμμορία – ο όρος ερμηνεύεται παρακάτω – επικράτηση μιας νέας τάξης πραγμάτων σοσιαλιστικού χαρακτήρα, κοινωνική δικαιοσύνη, ευημερία και αφθονία αγαθών για όλους τους ανθρώπους) αλλά και τις αυστηρές προειδοποιήσεις για τις επιτακτικές υποχρεώσεις που βαραίνουν τον σύγχρονο άνθρωπο εν όψει αυτής της μεταβολής (π.χ. αναστροφή της βλαβερής αλλοίωσης του οικοσυστήματος, αναθεώρηση των πολιτισμικών προτύπων, ανακατάταξη των προτεραιοτήτων και των αξιών, σε ατομικό επίπεδο, από τον χώρο του ατομισμού και της ιδιοτέλειας στον χώρο του αλτρουισμού και της κοινωνικής δράσης και προσφοράς).

Η κρισιμότητα αυτού του ερωτήματος έγκειται στο ότι η απάντησή του καθορίζει άμεσα και καθοριστικά τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει ο σημερινός άνθρωπος απέναντι στις πληροφορίες, τις οδηγίες αλλά και τις ενθαρρυντικές προοπτικές που περιέχονται στη διαθέσιμη κειμενογραφία. Η προσέγγιση αυτού του κυρίαρχου ερωτήματος και η αναζήτηση της απάντησης σ’ αυτό μπορεί, για πρακτικούς λόγους, να πραγματοποιηθεί μέσω της εξέτασης ορισμένων επιμέρους βασικών ζητημάτων, που αφ’ ενός σχετίζονται με τον εσωτερικό χαρακτήρα της μεταβατικής εποχής που διανύουμε και αφ’ ετέρου συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο των υπό εξέταση κειμένων, ενώ παράλληλα αποτελούν κλειδιά στην διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας στην προκειμένη περίπτωση. Με βάση το περιεχόμενο της σχετικής κειμενογραφίας, μπορούμε να διακρίνουμε ως βασικά ζητήματα

α) την παρουσία του εξωγήινου στόλου και την προοπτική της πρώτης επίσημης επαφής των εγωγήινων πολιτισμών με τη γήινη ανθρωπότητα

β) τις εν εξελίξει σημαντικές αλλαγές του πλανήτη μας

γ) τη νέα συνείδηση και νέα φυσιολογία του ανθρώπου

δ) την αντιδραστική σκοτεινή συμμορία

ε) το νέο κοινωνικοπολιτικό σκηνικό

στ) την επικαιρότητα και την τρέχουσα ζώσα πραγματικότητα.

Υπάρχουν περισσότερα ζητήματα ανάλογης σημασίας, όμως είναι περιττό να επεκταθούμε σ’ αυτά εν προκειμένω.

Είναι εξαιρετικά εύκολο και εξ αιτίας της υπάρχουσας προκατάληψης, πέρα από την αναμενόμενη δυσπιστία, να διαμορφωθεί από την πλευρά των οπαδών του σκεπτικισμού η υποψία, ότι το πραγματικά μεγάλο πλήθος των πολυποίκιλων μηνυμάτων που κατακλύζουν τον χώρο της έρευνας προέρχεται από ακραίους αντιδραστικούς κύκλους, οι οποίοι στοχεύουν ακριβώς σ’ εκείνο που φαινομενικά καταδικάζουν, δηλαδή στη διατήρηση της εξουσίας της Σκοτεινής Πλευράς πάνω στην ανθρωπότητα, μέσω του αποπροσανατολισμού των απανταχού πολεμίων της και της επιτηδευμένης παραποίησης της εικόνας της οικουμενικής πολιτικής πραγματικότητας.

Ο όρος «μεγάλα λόγια» είναι εκείνος που μπορεί να χαρακτηρίσει όλα τα μεταδιδόμενα μηνύματα, τόσο στον τομέα των επαπειλούμενων συνεπειών της διαταραχής του οικοσυστήματος, όσο και στον τομέα των υποσχέσεων για τις θετικές εξελίξεις. Μένει να εξακριβωθεί ότι τα λόγια αυτά αντιστοιχούν σε βάσιμες προοπτικές, σε ρεαλιστικά ενδεχόμενα και σε μια εξ ίσου «μεγάλη» πραγματική κατάσταση. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση και αξιολόγηση όλων αυτών των μηνυμάτων και εξαιρετικά σχολαστική επιλογή κριτηρίων, ως εργαλείων στη διαδικασία αυτής της αξιολόγησης.

Σαν κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρία από συγκεκριμένα κείμενα, ειδικά επιλεγμένα, με βάση τον αποκαλυπτικό χαρακτήρα τους, τη σοβαρότητα και κρισιμότητα του περιεχομένου τους και τον βαθμό συνέπειας και εναρμόνισης προς την γνωστή καθημερινή και διαχρονική πραγματικότητα του γήινου κόσμου. Θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο, τα χωρία αυτά να εξαχθούν από μια κατά το δυνατόν μεγάλη σειρά πηγών, άσχετων μεταξύ τους. Η προσεκτική αξιολογική μελέτη αυτών των χωρίων είναι δυνατόν να δώσει συμπεράσματα σχετικά με την ειλικρίνεια και αξιοπιστία των πηγών τους, οδηγώντας έτσι σε μια ασφαλή απάντηση στο εν λόγω θεμελιώδες ερώτημα.

Ας προχωρήσουμε στη συνέχεια σε μια αναλυτική προσέγγιση των παραπάνω βασικών ζητημάτων και ας δούμε μερικά αποσπάσματα από τα κείμενα που έχουν γραφτεί σχετικά με αυτά.

 

Τα Βασικά Ζητήματα
Ο Εξωγήινος Παράγων και η Πρώτη Επαφή


Από το 1954 έχει καταπλεύσει στο ευρύτερο περιβάλλον της Γης ο στόλος της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας, προκειμένου να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία μετάβασης του πλανήτη από την Τρίτη στην Πέμπτη Διάσταση. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών εκτέλεσης αυτού του σχεδίου η Γαλαξιακή Ομοσπονδία έχει εγκαταστήσει βάσεις τόσο στον δορυφόρο της Γης, απ΄ όπου παρακολουθεί και ελέγχει τις εξελίξεις, όσο και στον πλανήτη Άρη. Παράλληλα έχουν τοποθετηθεί μέσα στους πολιτικούς, στρατιωτικούς, κυβερνητικούς και οικονομικούς κύκλους της γήινης κοινωνίας συγκεκριμένες προσωπικότητες, που λειτουργούν σαν επίγειοι βοηθοί εκείνων που διοικούν τον γαλαξιακό στόλο. Γι’ αυτές τις προσωπικότητες και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν από τις θέσεις που καταλαμβάνουν γίνεται πολύ συχνά λόγος στην υπάρχουσα κειμενογραφία.

Μία ιδιαίτερα σημαίνουσα προσωπικότητα, σαν πηγή μετάδοσης μηνυμάτων, είναι ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμων Sheldan Nidle, επίγειος εκπρόσωπος του στόλου της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας. Επί μεγάλη σειρά ετών μεταβιβάζει εβδομαδιαία ενημερωτικά μηνύματα προς την ανθρωπότητα, που σκοπό έχουν «να πληροφορήσουν, να ενεργοποιήσουν, να ενθαρρύνουν, να αναπτερώσουν, να εμπνεύσουν και να γεφυρώσουν», όπως δηλώνει ο ίδιος.

Στο μήνυμά του της 27ης Μαρτίου 2007 διαβάζουμε:

«Γειά σας! Επιστρέφουμε με ένα άλλο μήνυμα για την Ανάβασή σας και την μετακίνησή σας σε μια νέα πραγματικότητα. Η Μητέρα Γη συνεχίζει την προκαθορισμένη πορεία της προς την κατάσταση της πλήρους συνείδησης.

Παντού οι επιστήμονές σας παρατηρούν καταστάσεις αυξημένης κινητικότητας. Είστε τώρα στην περίοδο που πρέπει ο πλανητικός πολιτισμός σας να αντιμετωπίσει την καταστροφή που έχει κάνει στην επιφάνεια της Μητέρας Γης και στην πολύτιμη ζωοδόχο ατμόσφαιρά της. Αυτή η κατάχρηση πρέπει να σταματήσει, και να σταματήσει τώρα! Τα μικρά βουητά σε όλη την έκταση της επιφάνειάς της είναι σημάδια προειδοποίησης. Προτρέπεστε να πάρετε μια απόφαση για το πώς να θεραπεύσετε αυτή την καταστροφή, και έπειτα να λάβετε άμεσα, συντονισμένα, ουσιαστικά μέτρα. Η Μητέρα Γη σας επιπλήττει, και δείχνει την μεγάλη βαρύτητα της παρούσας δεινής κατάστασής σας. Η σημερινή στάση απραξίας δεν είναι πλέον ανεκτή. Η σχεδόν εγκληματική αμέλειά σας απαιτεί τώρα μια πολύ πιο δεσμευτική προσέγγιση και ένα σχέδιο δράσης. Μια παγκόσμια διάσκεψη με τα αποτελεσματικά νομικά "δόντια" αναμένεται τώρα και, ξέροντας αυτό, οι γήινοι σύμμαχοί μας έθεσαν μια σειρά τέτοιων φόρουμ στο ημερολόγιό τους. Έρχεται γι’ αυτούς ο χρόνος να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους».

Βλέπουμε σ’ αυτό το απόσπασμα λόγια σταράτα και αυστηρά, στη βάση της πραγματικότητας και της λογικής, που δεν έχουν την πρόθεση να χαϊδέψουν αυτιά αλλά ούτε και να τρομοκρατήσουν με δόλια και υστερόβουλα κίνητρα. Και συνεχίζει αμέσως πιο κάτω, αναφερόμενος στην προοπτική της πρώτης επαφής και τις προϋποθέσεις που τίθενται για την υλοποίησή της:

 «Ο Ουρανός έχει αλλάξει λίγο τις διαδικασίες της πρώτης επαφής, ζητώντας να έρθει η πλανητική σας ενέργεια σε μεγαλύτερη ταύτιση με τη δική μας. Γι’ αυτό ο πλανητικός πληθυσμός σας πρόκειται να ανυψωθεί κραδασμικά κατά μικρά βήματα, ώσπου να φθάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Τότε θα είσαστε εντελώς έτοιμοι για την άφιξή μας. Το πόσο γρήγορα θα συμβεί αυτό εξαρτάται από δύο παράγοντες: Την απόφαση της Μητέρας Γης να αποδεχθεί αυτή την αλλαγή και το πόσο κοντά βρίσκονται οι γήινοι σύμμαχοί μας στην επίτευξη των στόχων τους. Εμείς επί του παρόντος δίνουμε μια εκτίμηση της κατάστασης, έτσι ώστε να μπορέσει ο Ουρανός να πάρει τις αποφάσεις του». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Κάθε μέρα ο κόσμος σας γίνεται όλο και πιο έτοιμος να δεχθεί την ανοιχτή παρουσία μας ανάμεσά σας. Αυτό μας ευχαριστεί πολύ και μας κάνει να εξακολουθούμε να κινούμαστε με χαρά προς τη στιγμή της πρώτης επαφής».

Πολύ συχνά είναι τα λόγια που επισημαίνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και με τρόπο ευθύ και κατηγορηματικό απευθύνουν μομφές εναντίον των ανθρώπων για την ευθύνη τους απέναντι στην προοδευτική όξυνση των περιβαλλοντικών προβλημάτων:

«Ο κόσμος σας και το οικοσύστημά του βρίσκονται κάτω από μεγάλο στρες και, ενώ ένα μέρος του οφείλεται στις αλλαγές που διενεργούνται τώρα από το Θείον, ένας κύριος παράγων αυτής της κρίσης που έχει ενσκήψει είναι η απροσεξία των λαών του. Έχουμε εξουσιοδοτηθεί να μετριάσουμε ως κάποιο βαθμό τη σοβαρότητα αυτής της κατάστασης, όμως τελικά εναπόκειται σε σας και στη δική σας προθυμία να διορθωθούν οι επιπτώσεις της αμέλειάς σας να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα. Εμείς κάνουμε ότι είναι επιτρεπτό για να σας σπρώξουμε προς αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας υπ’ όψιν τις στοιχειώδεις αξιώσεις της Μητέρας Γης προκειμένου να σας δοθεί περισσότερος χρόνος να «προλάβετε το τρένο» και να λύσετε μόνοι σας αυτό το δίλημμα. Όμως πρέπει να επαναλάβουμε πόσο κρίσιμο είναι το να δράσετε τώρα και να το κάνετε με ένα καθοριστικό και ολοκληρωμένο τρόπο». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Και υπεισέρχονται με ύφος υπεύθυνου, ώριμου και σοβαρού επιτηρητή σε πολύ συγκεκριμένα και κρίσιμα προβλήματα της σύγχρονης ανθρωπότητας:

«Η έμφαση που δίνουμε στην ανάγκη για ταχύτατη δράση σ’ αυτό το ζήτημα πηγάζει από έναν αριθμό επιστημονικών και κοινωνικών αιτίων, ανάμεσα στα οποία υπάρχει το θέμα της ελάττωσης του παγκόσμιου αποθέματος νερού, που αποτελεί συμφορά στη φάση της γέννησής της. Χωρίς ένα επαρκές απόθεμα νερού και μια ικανοποιητική ροή νερού στους μεγάλους ποταμούς της Γης, η ανθρωπότητα δεν μπορεί να υπάρχει. Η προοπτική αυτή απειλεί τώρα την Ασία, την Αφρική και τη Βόρεια και Νότια Αμερική. Καθώς η έλλειψη νερού πλησιάζει, ασκεί αυξανόμενη πίεση στις πολλές αστάθειες που ήδη υπάρχουν στις αναφερόμενες περιοχές, ενισχύοντας έτσι το ενδεχόμενο σοβαρών ρήξεων. Αυτή η κατάσταση απαιτεί την άμεση προσοχή σας, ειδικά με δεδομένα τα αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα της πλανητικής υπερθέρμανσης σε ένα ήδη εκρηκτικό μίγμα».

Στο μήνυμα της 31ης Ιουλίου 2007 διαβάζουμε:

«Η συνείδηση είναι το άλφα και το ωμέγα στη φυσική δημιουργία. Κάθε βήμα στην πνευματική σας εξέλιξη είναι μέρος ενός ευρύτερου θείου σχεδίου. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει όλα τα είδη των όντων αυτού του συγκεκριμένου γαλαξία και πραγματικά ολόκληρη τη φυσική Δημιουργία. Η αλλαγή που τώρα βιώνετε είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι περίοδοι της ιστορίας οριοθετούνται και αποτιμώνται. Αιώνες πριν, ο Ουρανός κατάρτισε ένα σχέδιο, που έκανε αυτή την περίοδο της ιστορίας σας πάρα πολύ σημαντική. Έχετε λοιπόν αυτό στο νου σας, όταν αισθάνεστε να δυσανασχετείτε και θέλετε να τα παρατήσετε. Να ξέρετε ότι παρά την εικόνα που δίνουν οι παρούσες συνθήκες, πρόκειται σύντομα, σίγουρα και ολοκληρωτικά να γνωρίσετε τον χρυσό, τον υπέροχο, τον λαμπρό κόσμο, για τον οποίο συνεχώς σας μιλάμε. Οι ενισχυόμενες δυνάμεις της αλλαγής έχουν σαν προορισμό να θριαμβεύσουν, καθώς διευθύνονται από τον Ουρανό και εμάς. Η πρώτη επαφή είναι ένα δεδομένο και δεν βρίσκεται πολύ μακριά».Οι αλλαγές της Γαίας


Γαία είναι το όνομα του πλανήτη μας θεωρούμενου ως ολοκληρωμένου έμβιου και έμψυχου όντος. Ο αντίστοιχος αγγλικός όρος Gaιa χρησιμοποιείται ευρέως στην ξενόγλωσση κειμενογραφία, ενώ πολύ συχνή είναι και η χρήση του όρου Μητέρα Γη (Mother Earth). Σχετικά με τη ριζοσπαστική θεώρηση ενός ουράνιου σώματος ως ζωντανού και ενσυνείδητου όντος, υπάρχουν ήδη από δεκαετίες πριν οι «υπαγορεύσεις» του Έντγκαρ Κέυσυ. Από εκείνον έχει δοθεί ρητά, σε «ανύποπτο χρόνο», η πληροφόρηση για την προοπτική της κραδασμικής ανύψωσης του πλανήτη από την Τρίτη στην Πέμπτη Διάσταση, με χρονική τοποθέτηση αυτού του γεγονότος στα πρώτα χρόνια μετά το έτος 2000.

Στο μήνυμα του Sheldan Nidle της 26ης Ιουνίου 2007 διαβάζουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό απόσπασμα:

«Ενώ όλα αυτά επαυξάνουν τη δυναμική τους, παρακολουθούμε προσεκτικά τη Μητέρα Γη. Όπως εσείς, αδημονεί και εκείνη να μεταβάλει τον εαυτό της και την πραγματικότητά της. Προκειμένου να την διευκολύνουμε χρειάζεται να διατηρήσουμε καλή επικοινωνία μεταξύ της δικής της Πνευματικής Ιεραρχίας και των δικών μας διαπραγματευτών. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια ισορροπία ανάμεσα στις προθέσεις της Μητέρας Γης και του χρόνου που εσείς χρειάζεστε για να ετοιμαστείτε για την πρώτη επαφή. Ένα ουσιώδες στοιχείο εδώ είναι ότι επιθυμεί βαθιά να τελειώσει με όλα αυτά. Ανυπομονεί να πραγματοποιηθεί η πρώτη επαφή, ώστε να μπορέσει επιτέλους να επιτρέψει να συμβούν οι μεγάλες εξωτερικές αλλαγές. Η σταθερή επωδός της τράβηξε την προσοχή του Ουρανού κι έτσι η επίσπευση της πρώτης επαφής έχει μπει στην ημερήσια διάταξη του Ουρανού».

Σχετικές νύξεις υπάρχουν και στην προηγούμενη ενότητα με τίτλο «Ο Εξωγήινος Παράγων και η Πρώτη Επαφή», μέσα σε αποσπάσματα παλαιότερου μηνύματος (βλ. υπογραμμίσεις).

Σε ένα μήνυμα προερχόμενο από τον Δημιουργό Θεό Ατόν, που διακινήθηκε προς τον γήινο πληθυσμό μέσω της Άνν Μπέλρινγκερ στις 27 Ιουλίου 2007, διαβάζουμε τα εξής:

«Με μεγάλη χαρά σας δίνω αυτό το μήνυμα, καθώς έρχεται στη Μητέρα Γη, σαν ένα χαρμόσυνο αποτέλεσμα της προσμονής της, η ισορροπία και η αρμονία που τόσον καιρό επιθυμεί. Μολονότι το γεγονός αυτό φτάνει πάνω που σημαίνουν μεσάνυχτα, μόλις πριν τη γέννησή της στην Πέμπτη Διάσταση, έρχεται ειρήνη στη σφαίρα σας (…). Η Μητέρα Γη έχει πάθει αρκετά από τους κακούς. Εγώ, επίσης, καθώς και η Δημιουργός Πηγή έχουμε δει αρκετά να συμβαίνουν από τους κακούς πάνω στη Μητέρα Γη (…). Η Μητέρα Γη στέκεται σε μια ισορροπία αυτόν τον καιρό. Δεν έχει μπει στη γέννησή της, όμως κάθε μέρα είναι όλο και πιο κοντά. (…). Μολονότι έχετε δει και ακούσει πολύ λίγα για τη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα της Μητέρας Γης στον περασμένο μήνα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα έχουν υποχωρήσει. Όχι, δεν μαθαίνετε την αλήθεια από τις κυβερνητικές πηγές. Η Μητέρα Γη βρίσκεται σε σοβαρή αλλαγή και δεν θέλει να ξεσπάσει ένας πυρηνικός πόλεμος στην επιφάνειά της. Αυτό δεν θα την κατέστρεφε απλώς, αλλά θα έκοβε τα νήματα του Σύμπαντος που την κρατούν. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό…».

Σε ένα νεώτερο μήνυμα του Sheldan Nidle, δοσμένο στις 31 Ιουλίου 2007 βλέπουμε τη φράση «Η Μητέρα Γη είναι στ’ αλήθεια ένα πάρα πολύ αξιόλογο ον!». Η φράση αυτή περιέχεται σ’ ένα ιδιαιτέρως ενδιαφέρον τμήμα του συγκεκριμένου μηνύματος, στο οποίο γίνεται λόγος για τον πλανήτη και είναι το ακόλουθο:

«…εργαζόμαστε επίσης με τα διάφορα επίπεδα των Θεοτήτων της Γης, ώστε να προετοιμάσουμε τη Μητέρα Γη για τις μεγάλες αλλαγές της. Οι ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες για συμβολή σ’ αυτή την επιχείρηση είναι εξόχως εκπαιδευτικές για το μεγάλο επιτελείο των πλανητολόγων μας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν τους ειδικούς κώδικες, που επιτρέπουν στη Μητέρα Γη να συνομιλεί με τον Ουρανό και τις μυριάδες των θεοτήτων της. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτή τη διευρυμένη κατανόηση επαυξάνει τον σεβασμό μας για τον σπουδαίο ρόλο που παίζει η Μητέρα Γη στην καθημερινή συντήρηση όχι μόνο αυτού του ηλιακού συστήματος αλλά ολόκληρου του γαλαξία. (…) Η Μητέρα Γη είναι πράγματι ένα εξαιρετικά αξιόλογο όν. Οι κώδικές της μας βοήθησαν να γίνουμε πιο διορατικοί σε ότι αφορά το πώς προτίθεται ο Δημιουργός να αναπτύξει αυτή τη συγκεκριμένη Δημιουργία…»


Η νέα συνείδηση και φυσιολογία των ανθρώπων


Ένα από τα στοιχεία στα οποία επιμένουν με εντυπωσιακό τρόπο όλες οι πηγές, είναι η αναγκαιότητα της «αναβάθμισης» της ανθρώπινης συνειδητότητας αλλά και της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος, προκειμένου ο άνθρωπος να προσαρμοστεί θετικά στη νέα κοσμική πραγματικότητα, στην οποία ολόκληρος ο πλανήτης έχει ήδη εισέλθει από την ημερομηνία της λήξης του κύκλου του Αιγόκερω και έναρξης του κύκλου του Υδροχόου.

Στο μήνυμά του της 27ης Μαρτίου 2007 ο Sheldan Nidle δίνει την εξής σχετική πληροφορία:

«…ο Ουρανός εξακολουθεί να σας προετοιμάζει για την πλήρη συνειδητότητα. Προς το παρόν, η καρδιά και το νέο θυμικό κέντρο αποτελούν την εστία της προσοχής, μαζί με τα νέα τσάκρας τα τοποθετημένα μέσα στο κεφάλι. Ο Ουρανός εργάζεται επιμελώς τόσο για εκείνους που αφυπνίστηκαν σχετικά πρόσφατα, όσο και για εκείνους που είναι ενήμεροι για πάνω από μια δεκαετία. Είσαστε όλοι δικτυωμένοι σε μια διεργασία προσαρμογής, προκειμένου να αποκτήσετε τη δυνατότητα αποδοχής πολύ υψηλότερων συχνοτήτων εν όψει της συνάντησής μας».


Η αντιδραστική Σκοτεινή Συμμορία

Η Σκοτεινή Συμμορία είναι τα σημερινά κατάλειπα των ποικιλόμορφων δυνάμεων, οι οποίες, παρά τις οποιεσδήποτε μεταξύ τους αντιπαλότητες, που κατά καιρούς έχουν εμφανίσει, έχουν επί αιώνες αποτελέσει τον παράγοντα καταπιεστικής εξουσίας, σκοταδιστικής χειραγώγησης και κατασταλτικού ελέγχου σ’ αυτόν τον πλανήτη.

Η κεντρική ιδέα στη σφαίρα της εξεταζόμενης κειμενογραφίας είναι πως, αυτός ο σκοτεινός εξουσιαστικός παράγων έχει κερδίσει και διατηρεί τον έλεγχο της Γης και της ανθρωπότητας επί δεκατρείς χιλιετίες, τελευταίο δε όργανό του είναι η σημερινή κυβέρνηση των Η.Π.Α., που αναφέρεται συχνά ως «η τελευταία σκοτεινή συμμορία». Δίνεται η πληροφορία, ότι αυτός ο εξουσιαστικός παράγων, ως συλλογικό υποκείμενο, ανήκει ουσιαστικά σε μια άλλη διάσταση, συγκεκριμένα στην τέταρτη, και εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της γήινης πραγματικότητας.

Οι αναφορές στη Σκοτεινή Συμμορία είναι πάρα πολύ συχνές στην κειμενογραφία τη σχετική με την εγκαθίδρυση της νέας πραγματικότητας και τους παράγοντες που θετικά ή αρνητικά λειτουργούν στην τρέχουσα οικουμενική πολιτισμική συγκυρία. Από μελετητές αυτής της φιλολογίας έχει διατυπωθεί η υποψία, μήπως κάποιοι από τους επί μέρους κύκλους της ίδιας της Σκοτεινής Συμμορίας είναι στην πραγματικότητα οι εμπνευστές και δημιουργοί των αισιόδοξων μηνυμάτων, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας του Διαδικτύου, έχουν επιδιώξει τη διάδοσή τους στην παγκόσμια κοινωνία, προκειμένου να  αποπροσανατολίσουν όσους αντιστέκονται στην επιβολή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης.

Εκ πρώτης όψεως η υποψία αυτή διαθέτει λογική βάση. Όμως μια πλησιέστερη προσέγγιση στο διαθέσιμο υλικό και μια προσεκτική και εκτενής μελέτη του μεγάλου πλήθους των σχετικών αναφορών, οι οποίες εξ άλλου προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές, που παρέχουν επιπλέον και σοβαρές ενδείξεις αξιοπιστίας και θετικής προαίρεσης, οδηγεί ουσιαστικά στην άρση αυτής της υποψίας.

Το περιεχόμενο όλων των αναφορών, για τις οποίες γίνεται λόγος, έχει γενικά τον χαρακτήρα του δυσμενούς σχολιασμού και της καταδικαστικής κριτικής εναντίον της Σκοτεινής Συμμορίας και δίνει με τρόπο πειστικό την βεβαιότητα ότι, βάσει ενός ανώτερου, συμπαντικού πεπρωμένου, η κυριαρχία της Σκοτεινής Συμμορίας βρίσκεται πολύ κοντά στον αναπότρεπτο τερματισμό της. Τα κρίσιμα όμως στοιχεία στο καθολικό περιεχόμενο των αναφορών αυτών, είναι η δριμύτητα των διατυπώσεων σε συνδυασμό με τον αποκαλυπτικό χαρακτήρα τους. Η παρουσία των δύο αυτών στοιχείων υπερβαίνει το όριο εκείνο, που θα ήταν αναμενόμενο να λειτουργήσει θετικά και αποτελεσματικά υπέρ του υποκειμένου, που καταφεύγει στη χρήση τους στην προσπάθεια αποπροσανατολισμού των αντιπάλων του. Δεν θα μπορούσε ποτέ να προκαλέσει το ίδιο το υποκείμενο στον εαυτό του εκείνη ακριβώς τη βλάβη, που προσπαθεί να αποφύγει, καλλιεργώντας και διοχετεύοντας προς τους αντιπάλους του ένα άκρως δυσμενές κλίμα εις βάρος του.

Σαν πρώτο παράδειγμα αναφοράς στη Σκοτεινή Συμμορία και τα όργανά της παρατίθεται το παρακάτω απόσπασμα από το μήνυμα του Sheldan Nidle της 27ης Μαρτίου 2007, το οποίο δεν είναι από τα πλέον αιχμηρά, είναι όμως χαρακτηριστικό για το απαξιωτικό πνεύμα με το οποίο σχολιάζει τα όργανα της Σκοτεινής Συμμορίας:

«Οι γήινοι σύμμαχοί μας αντιλαμβάνονται ότι παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή μιας αξιόλογης μεταβολής των δομών εξουσίας και μιας ανακατανομής του πλούτου. Εκείνοι που επί του παρόντος φέρουν την ευθύνη είναι ανίκανοι να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες. Στην πραγματικότητα, τα άτομα εκείνα ή οι ομάδες επιμένουν σε μια παντελή άρνηση των ιερών υποχρεώσεών τους, τόσο απέναντι στη Μητέρα Γη όσο και απέναντι στην ανθρωπότητα. Η πλεονεξία και η αναλγησία εξακολουθούν να είναι το διακριτικό σήμα της βασιλείας τους και γι’ αυτό η ώρα για μια «ήσυχη επανάσταση» έχει πλέον φθάσει. Περιμένουμε για την προσδοκώμενη έκβαση και για την επίτευξη της πρώτης επαφής».

Είναι δυνατόν να προτρέπει ο εξουσιαστής τα πλήθη που εξουσιάζει σε μια επανάσταση εναντίον του; Είναι δυνατόν να αποτελεί η παραπάνω διατύπωση ένα έξυπνο τέχνασμα της Σκοτεινής Συμμορίας στην προσπάθειά της να ρίξει στάχτη στα μάτια των αντιπάλων της; Τα ερωτήματα αυτά αφορούν μια τεράστια σειρά αποσπασμάτων παρόμοιων κειμένων με ανάλογο περιεχόμενο.

Η πολιτική εξουσία των Η.Π.Α. και τα όργανά της, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αποτελούν τον συνηθέστερο στόχο εκείνων, που αποβλέπουν στην ανατροπή της κυριαρχίας της Σκοτεινής Συμμορίας και πρεσβεύουν την εγκαθίδρυση των νέων αξιών, που θα διέπουν την μελλοντική ανθρώπινη κοινωνία. Χαρακτηριστική είναι παράλληλα και η συχνή μνεία στο ογκώδες κοινωνικό κίνημα, που πρόσφατα αναπτύχθηκε στη χώρα αυτή εντυπωσιάζοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Οι γραμμές που ακολουθούν είναι η συνέχεια του προηγούμενου αποσπάσματος.

«Εμψυχωνόμαστε από τις διάφορες αμερικανικές ομάδες που πιέζουν για άρση της συγκάλυψης και πραγματοποίηση της πρώτης επαφής. Όμως αυτό δεν αλλάζει το γεγονός, ότι το παρόν καθεστώς των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σαν το κύριο εμπόδιο. Οι υποστηρικτές του είναι αποφασισμένοι να ακυρώσουν την πρόοδο που έχει παγκοσμίως επιτευχθεί υπέρ της πρώτης επαφής, παρά την επαυξανόμενη συνειδητοποίηση από μέρους τους, ότι οι προσπάθειές τους αποτυγχάνουν. Τώρα σχεδιάζουν να προμηθευτούν όπλα, που θεωρούν ικανά να μπλοκάρουν το σενάριο της μαζικής προσεδάφισης, σύμφωνα με το θείο σχέδιο».

Αυτή η πληροφορία περί σχεδίων της Σκοτεινής Συμμορίας για ένοπλη απόκρουση της επέμβασης της Γαλαξιακής Ομοσπονδίας έχει επανειλημμένα εμφανιστεί με διάφορους τρόπους στη σχετική κειμενογραφία, όπως για παράδειγμα στο βιβλίο του Γεράσιμου Καλογεράκη «Πόλεμος Στον Ήλιο», στο οποίο (σελ. 15) παρατίθεται τμήμα της ομιλίας του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας του Καναδά Paul Hellyer στο Συμπόσιο Εξωπολιτικής του Σεπτεμβρίου 2005, που περιλαμβάνει τη φράση:

«Ο στρατός των Η.Π.Α. προετοιμάζει όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ενάντια στους εξωγήινους…»

Το ίδιο βιβλίο στη σελίδα 87 αναφέρει:

«Η ΝΑΣΑ, επειδή συνεργάζεται με τους αποστάτες, φαίνεται να ανησυχεί από την τόσο εντυπωσιακή και επιβλητική παρουσία των δυνάμεων αυτών. Γνωρίζει από χρόνια την εξωγήινη παρουσία και δραστηριότητα στο ηλιακό μας σύστημα και κυρίως γύρω από τον Ήλιο, αλλά για λόγους σκοπιμότητας δεν μιλάει, γιατί συμμετέχει στις προετοιμασίες των αποστατών για την απόκρουση των Ολυμπίων με το σχέδιο «ΝΕΒΑΔΟΝ».

Μια άλλη αξιόλογη πηγή πληροφόρησης είναι ο δικτυακός τόπος Fourwinds10.com, ο οποίος δημοσιεύει σκέψεις, απαντήσεις σε ερωτήματα και προσωπικές θέσεις του «οικοδεσπότη» του Patric Bellringer αλλά φιλοξενεί και κείμενα άλλων προσώπων και αναδημοσιεύει άρθρα ειδησεογραφίας και πολιτικής ανάλυσης, προερχόμενα από εναλλακτικά ειδησεογραφικά κέντρα, «εκτός Συστήματος». Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος και ο Patric Bellringer προσωπικά δεν εξαιρούνται από το μέτρο της επιφυλακτικής προσέγγισης από μέρους του αναγνώστη-μελετητή. Όμως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι τόσο η αναδημοσιευόμενη αρθρογραφία όσο και τα προσωπικά κείμενα του «οικοδεσπότη» βρίθουν από καυστικούς σχολιασμούς και άκρως βλαπτικές αποκαλύψεις εις βάρος της Σκοτεινής Συμμορίας και των επιμέρους πολιτειακών, στρατιωτικών και οικονομικών κέντρων που την συνιστούν (κυβέρνηση Μπους, Πεντάγωνο, CIA, Ομοσπονδιακό Τραπεζικό Σύστημα – Fed, USANORTH, διεθνής Σιωνισμός κλπ).

Είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική η αναδημοσίευση από το Fourwinds10 του άρθρου του Benjamin FreedmanA Jewish Defector Warns America”. Το πλήθος και η φύση των αποκαλύψεων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο άρθρο εναντίον των σιωνιστικών κύκλων που έδρασαν στο παρελθόν εναντίον της ανθρωπότητας και δρουν ακόμη σήμερα διαμέσου της Αμερικανικής Κυβέρνησης, συνηγορούν υπέρ των θετικών προθέσεων του δικτυακού τόπου και του διαχειριστή του.

Το άρθρο του Benjamin Freedman αρχίζει με τις εξής φράσεις:

«Εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Σιωνιστές και οι ομόθρησκοί τους έχουν πλήρη έλεγχο της κυβέρνησής μας. Για πολλούς λόγους, πάρα πολλούς και εξαιρετικά περίπλοκους για να τους αναλύσω τώρα, οι Σιωνιστές και οι ομόθρησκοί τους κυβερνούν τις Ηνωμένες Πολιτείες σαν να ήσαν ο απόλυτος μονάρχης αυτής της χώρας».

Στον δικτυακό τόπο Fourwinds10.com δημοσιεύτηκε στα τέλη Ιουλίου του 2007 ένα μήνυμα του Δημιουργού Θεού Ατόν, στο οποίο βρίσκουμε εξαιρετικά καυστικά σχόλια για τη Σκοτεινή Συμμορία αλλά επί πλέον και φράσεις με άκρως επιθετικό χαρακτήρα εναντίον της. Επίσης σ’ αυτό το μήνυμα η Σκοτεινή Συμμορία συνδέεται ρητά και άμεσα με την τάξη των Ιλλουμινάτων, πράγμα όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο, σε αντίθεση με την πληθώρα των περιπτώσεων, στις οποίες κατονομάζεται η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. και οι διάφορες υπηρεσίες και οργανισμοί που βρίσκονται κάτω απ’ αυτήν (CIA, USANORTH, τραπεζικό σύστημα κ.λπ.) καθώς και η τάξη των Σιωνιστών.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα διαβάζουμε τα εξής:

«Γνωρίζετε ότι οι σκοτεινοί ποτέ δεν κράτησαν τις συμφωνίες τους… Δεν έχει σημασία πόσα χαρτιά έχουν υπογράψει, γιατί αυτοί ακολουθούν μόνο τον δικό τους σκοπό, που είναι ο πλήρης έλεγχος του πλανήτη και της ανθρωπότητας για δικό τους όφελος. Δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τα απαίσια σχέδιά τους για  καταστροφή των Η.Π.Α. και μετατροπή τους σε τριτοκοσμική χώρα (…) και την ανάδειξη των ιδίων σε βασιλείς με οποιοδήποτε τρόπο και τη μετατροπή όλων των άλλων, όσων αυτοί επέτρεψαν να ζήσουν, σε σκλάβους έως θανάτου. (…) Έχουν κατ’ επανάληψη καταστρέψει όχι μόνο τη Μητέρα Γη αλλά και εκατομμύρια αθώων ανθρώπων, μόνο για να κάνουν δικό τους όλο το πετρέλαιο της γης. (…) Έχουν γελάσει εναντίον των Φωτεινών Πεδίων και χλεύασαν εκείνους που δεν συμφωνούσαν μαζί τους. Το τελευταίο σχέδιό τους είναι να βομβαρδίσουν με πυρηνικά το Ιράν, τη Συρία και το Πακιστάν μέσα στον Αύγουστο του 2007 ή νωρίτερα. Η Μητέρα Γη έχει ανεχθεί πολλά από τους κακούς. Εγώ επίσης καθώς και η Δημιουργός Πηγή έχουμε ανεχθεί πολλά από τους κακούς πάνω στη Μητέρα Γη. Υπάρχουν κάποιοι πάνω στον πλανήτη σας γνωστοί ως η Μυστική Κοινωνία, που παρακολουθούν τους κακούς. (…) Η ανθρώπινη ζωή σ’ αυτόν τον πλανήτη βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση. Γι αυτό έδωσα τον λόγο μου, ότι το να σκοτώσει κανείς αυτούς τους Ιλλουμινάτους βρίσκεται μέσα στους Νόμους του Θεού και της Δημιουργίας, καθώς εκείνοι σκοτώνουν την ανθρωπότητα. Είναι λοιπόν αποδεκτή από τους Νόμους του Θεού και της Δημιουργίας η υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής σ’ αυτόν τον πλανήτη. Είναι καθαρό αυτό, Μυστική Κοινωνία; Πρόκειται για υπεράσπιση της ζωής σ’ αυτόν τον πλανήτη. (…) Οι Σκοτεινοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τους ανθρώπους σ’ αυτόν τον πλανήτη και έχουν εκδηλώσει τη θέλησή τους να σκοτώνουν, να εξαναγκάζουν σε σεξουαλική εκμετάλλευση, να λεηλατούν και να καταστρέφουν. Θα κατέστρεφαν και τη Μητέρα Γη αν έφταναν στο να χάσουν τη δύναμή τους. Γι’ αυτό δόθηκε η εντολή για την εξάλειψή τους. (…) Καμία συμφωνία δεν μπορεί να γίνει και να τηρηθεί απ’ αυτούς, έξω από το δικό τους σατανικό σχέδιο. (…) Η έκρηξη ενός πυρηνικού πολέμου, μολονότι έχει απαγορευτεί από τη Δημιουργία, δεν είναι πρόβλημα για τους κακούς, γιατί αυτοί ακολουθούν τον δικό τους αρχηγό, τον Σατανά και δεν πειθαρχούν στη Δημιουργία».


Το νέο κοινωνικοπολιτικό σκηνικόΤο πιο κρίσιμο από τα βασικά ζητήματα που έχουν επιλεγεί για να μας οδηγήσουν σε μια ασφαλή απάντηση για το θεμελιώδες ερώτημα, που μας απασχολεί εδώ, είναι ίσως εκείνο που σχετίζεται με τις κοινωνικοπολιτικές απόψεις, που πρεσβεύουν εκείνοι που διακινούν τα μηνύματα και τις πληροφορίες προς τη γήινη ανθρωπότητα. Τα παρακάτω αποσπάσματα μηνυμάτων του Σέλνταν Νάιντλ παρουσιάζουν ένα χαρακτήρα σαφούς και δυναμικής τοποθέτησης υπέρ μιας ευεργετικής για την ανθρωπότητα εξέλιξης των πραγμάτων.

«Αυτή η τεράστια αγορά πρακτικών ιδεών και απόψεων μπορεί να οδηγήσει σε μια αληθινή συμμετοχική δημοκρατία. (…) Σ’ αυτή την «καθολικότητα», μπορείτε να ψάξετε σε πολλά προπαρασκευαστικά πεδία, που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποια βήματα θα κάνετε στο δρόμο προς μια ανοιχτή και ελεύθερη συμμετοχική δημοκρατία.

Η ανάκτηση της προσωπικής σας ισχύος είναι η πρώτη φάση στη διαδικασία της μεταβολής του πώς βλέπετε τους εαυτούς σας και τον κόσμο μέσα στον οποίο ζείτε. (…) Καθώς θα αφιερώνεστε στη μεταμόρφωση του κόσμου σας, θα αναπτύξετε μια καινούργια εκτίμηση του ποιοι είστε. Αυτή η ανάπτυξη επίγνωσης θα φέρει στην επιφάνεια μια εσωτερική ανάγκη να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας, που με τη σειρά της θα οδηγήσει σε μια επιθυμία να βοηθήσετε άλλους να υλοποιήσουν τη δημιουργική συνεισφορά τους. (…) Καθώς θα αρχίζετε αυτή την αυτοενεργοποίηση, η κοινωνία σας παρομοίως θα αντανακλά αυτή την ικανότητα για όλο και μεγαλύτερη αλλαγή και θα γίνει πολύ πιο δυναμική σε κάθε σφαίρα δραστηριότητας. (…) Βλέπουμε αυτόν τον μεταβατικό κόσμο σαν ένα χώρο όπου οι ιδέες θα ρέουν και θα καρποφορούν, όπου θα αναπτύσσεται δημιουργικά η προσωπική συμμετοχή. (…) Η καταπίεση θα πάρει τέλος και ο Ουρανός επιθυμεί ειλικρινά να βεβαιώσει τον καθένα ότι θα περιφρουρηθεί ο απαραίτητος βαθμός ελευθερίας για όλους. Η σημερινή πολυποικιλότητα μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου δεν θα είναι πλέον ανεκτή. Στη θέση της θα εξαπλωθεί σε όλα τα έθνη ένα νέο μοντέλο δημοκρατίας, που θα μπορεί να εκφραστεί με ατελείωτους διαφορετικούς τρόπους».

Σ’ αυτό το κείμενο, που δημοσιεύτηκε στο Διαδίκτυο στις 10 Ιουλίου 2007, αξίζει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη φράση «Η ανάκτηση της προσωπικής σας ισχύος…», που αποτελεί υπαινιγμό για την κατάργηση της χειραγώγησης των λαϊκών μαζών από τη Σκοτεινή Συμμορία, αλλά και την κατάργηση του παράγοντα «λαϊκή μάζα» και την αντικατάστασή του από συνειδητοποιημένες, ώριμες και πολιτικά ισχυρές κοινωνικές μονάδες. Αποτελεί ακόμη υπαινιγμό για την καθιέρωση της αμεσότητας στην άσκηση της πολιτικής.

Τα επόμενα δυο τμήματα των μηνυμάτων της 21ης Αυγούστου 2007 και της 29ης Ιανουαρίου 2008 αποτελούν την περιγραφή της ευνομούμενης και ευημερούσας κοινωνίας του μέλλοντος:

«Η στατική κατάσταση του σημερινού κόσμου σας πρόκειται να μεταμορφωθεί σε ένα δυναμικό περιβάλλον, που γρήγορα θα ανακτήσει τον χαμένο χρόνο. Φυσικά, αυτό το σύστημα θα περιλαμβάνει πολιτικές ειδικά διαμορφωμένες για την υποστήριξη της ελευθερίας, της υπευθυνότητας και της ατομικής αυτονομίας όλων. Οι επιχειρήσεις θα αναμορφωθούν σύμφωνα με τις γραμμές των «κοινωνικά υπεύθυνων εταιρικών σχέσεων» και με ακυρωμένους τους διάφορους νομικούς κώδικες που τις δημιούργησαν. Οι σημερινές διασπασμένες κοινωνίες σας θα μεταμορφωθούν με κυβερνητικές εντολές, προσωπική ευθύνη και μια νέα συλλογική δυναμική σε μια παγκόσμια κοινωνία, που θα έχει τα κίνητρα να μετέχει άμεσα στην κυβέρνηση και να διασφαλίζει τη γενική ευημερία και την ευλογία της καθολικής ελευθερίας».

«…οι επιθετικές πολιτικές πολλών εθνών πρέπει γρήγορα να σταματήσουν. Σ’ αυτό το περιβάλλον ειρήνης και ευωχίας, αρχαίες αλήθειες κρυμμένες επί μακρόν από το σκότος θα μπορέσουν να αποκαλυφθούν».

Η ακόλουθη παράγραφος από το μήνυμα της 4ης Δεκεμβρίου 2007 μοιάζει με ζωηρόχρωμη πινελιά αισιοδοξίας για τα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα του αυριανού γήινου κόσμου:

«Αυτός ο νέος κόσμος θα ξεχωρίσει βέβαια για τον υψηλό βαθμό ειρήνης και συνεργασίας. Πολλά καθεστώτα, που τώρα φαίνονται ισχυρά και μόνιμα, μπορεί γρήγορα να απομακρυνθούν ή να μεταλλαχθούν κάτω από την πίεση μιας μαζικής λαϊκής επίθεσης. Ένα παράδειγμα που μπορεί κανείς να επικαλεστεί είναι η ξαφνική πτώση των κομμουνιστικών κρατών της Ανατολικής Ευρώπης, περιλαμβανομένης και της κάποτε πανίσχυρης Σοβιετικής Ένωσης. (…) Στην Αμερική, όπως και σε διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη, εγείρεται μια έντονη διαφωνία προς την συμβατική σοφία του παρελθόντος. Αυτή η αυξανόμενη αντίθεση προς τις κυβερνητικές πολιτικές είναι μια σπουδαία εκδοχή εκείνου που πλησιάζει στην υλοποίηση».

Και φθάνουμε σε μια από τις πιο αιχμηρές και χαρακτηριστικές διατυπώσεις εναντίον του κυρίαρχου παράγοντα διαμόρφωσης του σημερινού παγκόσμιου πολιτικού σκηνικού, στο ακόλουθο απόσπασμα του μηνύματος της 11ης Δεκεμβρίου 2007:

«Πάνω απ’ όλα, το διεφθαρμένο και αλωμένο πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ πρέπει να αντικατασταθεί. Παρακολουθούμε ό,τι συμβαίνει στην Αμερική και είμαστε πολύ ενοχλημένοι με αυτό που τώρα παρουσιάζεται σαν «δημοκρατικό πολιτικό σύστημα». Πράγματι, κατά κύριο λόγο το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα εξάρτημα της Επιχειρηματικής Αμερικής (Corporate America) και είναι κάτι που η επερχόμενη «ήσυχη παγκόσμια επανάσταση» θα ανατρέψει εντελώς».

Αξίζει να παρατηρήσουμε εδώ τον χαρακτηρισμό του πολιτικού συστήματος των Η.Π.Α. ως «αλωμένου». Πράγματι, υπήρξε στο πρόσφατο παρελθόν, στη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, συγκεκριμένη επιχείρηση άλωσης του πολιτικού συστήματος αυτής της χώρας, η οποία στέφθηκε με επιτυχία. Αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος είναι η παρατηρούμενη σήμερα καταστρατήγηση του Συντάγματος, η καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας, η παράνομη εισβολή στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, σαν προϊόν της μεθοδευμένης παρουσίασης της σκηνοθετημένης τρομοκρατίας ως απειλής για τον δημοκρατικό δυτικό κόσμο κ.λπ.

Παράλληλα προς την αισιόδοξη διαπίστωση, στην οποία μας οδηγούν τα παραπάνω εξεταζόμενα στοιχεία, πρέπει να επισημανθεί το γεγονός, ότι στα πλαίσια της ευρύτερης σχετικής κειμενογραφίας απουσιάζουν παντελώς κάθε είδους τοποθετήσεις και φραστικές διατυπώσεις, που θα μπορούσαν να αποτελούν υπαινιγμούς ή προαγγέλματα για μια νέα υποδούλωση της ανθρωπότητας σε ένα νέο, παγκόσμιο ολοκληρωτικό καθεστώς. Τη στιγμή μάλιστα που, όπως είναι γνωστό, οι θιασώτες της Νέας Παγκόσμιας Τάξης επιδίδονται σε μια πάση δυνάμει προσπάθεια επιβολής της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας τους.


Η επικαιρότητα και η ζώσα πραγματικότητα


Στην εποχή μας, κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος απέναντι στην επικαιρότητα της παγκόσμιας κοινωνικής και πολιτικής σκηνής και δεν μπορεί να μη στρέψει αυθόρμητα την προσοχή του προς την ζώσα πραγματικότητα που τον περιβάλλει στην καθημερινή ζωή του, τόσο στον στενότερο κύκλο αυτής της πραγματικότητας, αυτόν που αγγίζει άμεσα το άτομό του, όσο και στους ευρύτερους – ως εκείνους που η προσωπική αντίληψη του καθενός μπορεί να προσεγγίσει.

Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός, ότι η σημερινή ζώσα πραγματικότητα θα πρέπει να είναι η ζοφερότερη όλων των εποχών, μια που το πλήθος και η σοβαρότητα των δεινών που τη συνθέτουν παραπέμπουν στις «δέκα πληγές του Φαραώ»: Επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές, μόλυνση του περιβάλλοντος, υπερπληθυσμός του πλανήτη, εξάντληση υδατικών αποθεμάτων, εξαφάνιση ειδών του ζωικού και φυτικού βασιλείου, εξάπλωση θανατηφόρων ενδημικών και επιδημικών ασθενειών, αύξηση της βλαπτικής επίδρασης της διαστημικής υπεριώδους ακτινοβολίας λόγω της τρύπας του όζοντος, πολεμικές συγκρούσεις εξαιρετικής βαρβαρότητας σε πολλές περιοχές της υφηλίου, ναρκωτικά, αύξηση της φτώχιας και της ανασφάλειας, οικονομική ύφεση, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με χαρακτήρα καινοφανούς, μαζικής έξαρσης, ασύδοτος επεκτατισμός των παγκοσμιοποιημένων πολυεθνικών εταιρειών – και ο κατάλογος αυτός μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

Ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για τη φύση και την ποιότητα των προθέσεων εκείνων που απευθύνουν τα διάφορα μηνύματα προς την ανθρωπότητα, είναι η θέση που παίρνουν απέναντι σε όλα τα παραπάνω θέματα και τη γενική κατάσταση που αυτά διαμορφώνουν.

Κατακλείδα


Με όλα τα παραπάνω επιχειρήθηκε να δοθεί μια απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα, αυτό που τίθεται έμμεσα στον πρόλογο του παρόντος άρθρου. Σαν κατακλείδα όλου αυτού του προβληματισμού μπορεί να διατυπωθεί η εξής σκέψη: Ο συνολικός όγκος της υπάρχουσας κειμενογραφίας είναι πραγματικά τεράστιος και διαρκώς αυξάνεται. Μόνο τα μηνύματα που διακινούνται μέσω του Sheldan Nidle, τα οποία δεν αποτελούν παρά ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτού του όγκου, εκδίδονται ανά ένα κάθε επτά ημέρες, επί σειρά ετών, καθένα από τα οποία εκτείνεται σε δύο, συνήθως, δακτυλογραφημένες σελίδες. Είναι ευνόητο ότι ο όγκος αυτών των μηνυμάτων – για να σταθούμε στην περίπτωση του Sheldan Nidle, θεωρώντας τα μηνύματά του σαν αντιπροσωπευτικό δείγμα – προϋποθέτει ένα ανάλογα μεγάλο πρακτικό έργο και τη δαπάνη ενός σεβαστού αριθμού ανθρωποωρών για την εκτέλεσή του.

Τίθεται αυτομάτως το ερώτημα, ποιο υποκείμενο θα έμπαινε στη διαδικασία υλοποίησης ενός χρονοβόρου και επίπονου έργου αν δεν είχε ένα πολύ σοβαρό λόγο για κάτι τέτοιο. Αν ο λόγος αυτός δεν είναι η καλοπροαίρετη και ανυστερόβουλη προσφορά ενημέρωσης, θα πρέπει να είναι η παραπλάνηση και η παγίδευση των ιδεολογικών αντιπάλων σε ένα απατηλό σύστημα αντιλήψεων, προκειμένου να οδηγηθούν τελικά αυτοί σε ουσιαστική εξουδετέρωση.

Όμως αυτή, η δεύτερη, εκδοχή προϋποθέτει ότι η προσπάθεια αυτή βασίζεται στην κατά το μάλλον ή ήττον πλατιά δημοσιοποίηση της προπαγάνδας. Αν οι αποδέκτες των μηνυμάτων αποτελούν ένα εξαιρετικά περιορισμένο και εξειδικευμένο κοινό, στο περιθώριο των μαζών που απαρτίζουν τους χώρους της εργασίας, της επιστήμης ή της διανόησης, μέσα στους οποίους αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο και ενεργοποιείται η αμφισβήτηση του Συστήματος, τότε η δαπάνη χρόνου, χρήματος ή ενέργειας δεν έχει το απαιτούμενο αντίκρισμα και συνεπώς δεν έχει νόημα. Και, όπως έχει προκύψει από σχετική έρευνα, οι όροι (λέξεις, ονομασίες, τοπωνύμια, ονόματα) που αντιστοιχούν σε κρίσιμα στοιχεία της κειμενογραφίας (πρόσωπα, καταστάσεις, υλικά ή άυλα αντικείμενα) είναι «παγκοσμίως» άγνωστοι. Με άλλα λόγια, το ευρύ κοινό, καλώς ή κακώς, δεν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα.

Στον αντίποδα αυτής της διαπίστωσης βρίσκεται η αναμφισβήτητη δυνατότητα της Σκοτεινής Συμμορίας να διαδώσει με διάφορους τρόπους το υλικό αυτό στις μεγάλες κοινωνικές μάζες. Φαίνεται λογικό πως αν η απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα ήταν αρνητική, δηλαδή ότι οι πηγές των μηνυμάτων στερούνται ειλικρίνειας και αξιοπιστίας και ότι πίσω από τον φαινομενικά θετικό χαρακτήρα των μηνυμάτων αυτών υποκρύπτεται δόλος και υστεροβουλία, η Σκοτεινή Συμμορία θα είχε οργανώσει με επιτυχία την δραστική διάδοση και κοινοποίησή τους. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με την περίπτωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά και των «εθελοντών» που διακινούν το έντυπο υλικό της Οργάνωσης. Συνεπώς, η ανυπαρξία και μόνο ενός τέτοιου μηχανισμού, οδηγεί κατευθύαν στην αισιόδοξη έκβαση του διλήμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου